Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Gotland 187,5 87
Gotlands län 187,5 87
Riket 215,5 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gotland 133,9 140,9 148,2 150,6 153,6 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5
Gotlands län 133,9 140,9 148,2 150,6 153,6 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 176,1 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gotland 85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Gotlands län 85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta