Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Hallands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

301

299

300

317

Tumörer

241

234

245

230

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

66

113

46

85

Andningsorganens sjukdomar

70

89

63

71

Yttre orsaker till sjukdom och död

50

35

62

37

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

25

57

24

32

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

35

42

44

63

Matsmältningsorganens sjukdomar

34

30

29

27

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

24

28

29

28

Vissa infektions och parasitsjukdomar

18

20

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

18

16

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

6

3

6

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

6

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

1

5

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

1

3

2

3

Vissa perinatala tillstånd

2

1

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

894

983

890

941

Källa: Socialstyrelsen

 

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Hallands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

301

299

300

317

Tumörer

241

234

245

230

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

66

113

46

85

Andningsorganens sjukdomar

70

89

63

71

Yttre orsaker till sjukdom och död

50

35

62

37

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

25

57

24

32

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

35

42

44

63

Matsmältningsorganens sjukdomar

34

30

29

27

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

24

28

29

28

Vissa infektions och parasitsjukdomar

18

20

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

18

16

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

6

3

6

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

6

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

1

5

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

1

3

2

3

Vissa perinatala tillstånd

2

1

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

 --

0

 --

0

Samtliga dödsorsaker

894

983

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta