Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2020-03-19
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2015-2019. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,8 81,3
Uppsala län 84,9 81,5
Södermanlands län 83,7 80,1
Östergötlands län 84,3 81,1
Jönköpings län 84,7 81,2
Kronobergs län 84,6 81,7
Kalmar län 84,1 80,5
Gotlands län 84,3 80,6
Blekinge län 83,7 80,3
Skåne län 84,3 80,8
Hallands län 85,0 81,9
Västra Götalands län 84,1 80,7
Värmlands län 84,0 80,0
Örebro län 84,2 80,0
Västmanlands län 84,0 80,3
Dalarnas län 84,1 80,6
Gävleborgs län 83,3 79,8
Västernorrlands län 83,2 79,7
Jämtlands län 83,7 80,2
Västerbottens län 83,8 80,5
Norrbottens län 83,2 79,5
Riket 84,2 81,0

Medellivslängd 1966-2019. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

1966-1970

77,7

76,8

73,2

71,9

1971-1975

78,4

77,7

73,5

72,1

1976-1980

79,5

78,5

73,6

72,4

1981-1985

80,3

79,5

74,8

73,6

1986-1990

81,5

80,2

76,0

74,4

1991-1995

82,1

81,0

76,9

75,6

1996-2000

82,7

81,8

77,8

76,9

2001-2005

83,4

82,4

79,1

78,0

2006-2010

84,2

83,2

80,2

79,1

2007-2011

84,2

83,4

80,3

79,4

2008-2012

84,4

83,4

80,5

79,5

2009-2013

84,5

83,6

80,6

79,7

2010-2014

84,6

83,7

80,8

79,9

2011-2015

84,7

83,8

80,9

80,1

2012-2016

84,7

83,9

81,2

80,2

2013-2017

84,6

84,0

81,5

80,4

2014-2018

84,8

84,1

81,5

80,6

2015-2019

85,0

84,2

81,9

81,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2019. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

100

100

1976-1980

102

102

101

101

1981-1985

103

104

102

102

1986-1990

105

104

104

103

1991-1995

106

105

105

105

1996-2000

106

107

106

107

2001-2005

107

107

108

108

2006-2010

108

108

110

110

2007-2011

108

108

110

110

2008-2012

109

109

110

111

2009-2013

109

109

110

111

2010-2014

109

109

110

111

2011-2015

109

109

110

111

2012-2016

109

109

111

112

2013-2017

109

109

111

112

2014-2018

109

109

111

112

2015-2019

109

110

112

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta