Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Falkenberg

2 587

4 125

80

1 027

5 232

19,6

Halmstad

5 971

9 566

189

2 748

12 503

22,0

Hylte

538

1 080

19

224

1 323

16,9

Kungsbacka

4 501

9 887

122

1 992

12 001

16,6

Laholm

1 441

2 449

41

592

3 082

19,2

Varberg

4 005

5 991

117

1 436

7 544

19,0

Hallands län

19 043

33 098

568

8 019

41 685

19,2

Riket

660 871

959 756

19 611

279 020

1 258 387

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2009-2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 19,1 19,3 19,7 19,7 20,3 20,0 19,9 19,7 19,7 19,6
Halmstad 22,8 22,8 22,6 22,6 22,9 22,7 22,6 22,2 22,3 22,0
Hylte 17,3 16,9 17,2 18,5 18,8 19,0 17,8 16,4 16,5 16,9
Kungsbacka 16,2 16,3 15,9 16,0 16,1 16,5 16,9 17,1 16,8 16,6
Laholm 18,5 19,0 19,3 19,3 19,9 20,0 19,7 19,8 19,3 19,2
Varberg 20,1 19,7 19,5 19,4 19,4 19,3 19,4 19,3 18,8 19,0
Hallands län 19,5 19,4 19,3 19,4 19,6 19,6 19,7 19,5 19,3 19,2
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2009-2018. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 101 103 103 106 104 104 103 103 103
Halmstad 100 100 99 99 100 99 99 97 98 96
Hylte 100 97 100 107 109 110 103 95 95 98
Kungsbacka 100 100 98 98 99 102 104 105 103 102
Laholm 100 103 105 104 108 108 106 107 105 104
Varberg 100 98 97 96 97 96 97 96 94 95
Hallands län 100 100 99 100 101 101 101 100 99 99
Riket 100 100 100 100 101 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta