Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Falkenberg

2 647

4 184

81

1 028

5 293

19,4

Halmstad

6 145

9 640

200

2 793

12 633

22,1

Hylte

544

1 074

19

213

1 306

16,3

Kungsbacka

4 618

9 946

121

2 007

12 074

16,6

Laholm

1 512

2 445

34

591

3 070

19,3

Varberg

4 143

6 006

103

1 453

7 562

19,2

Hallands län

19 609

33 295

558

8 085

41 938

19,3

Riket

678 134

965 068

19 399

281 365

1 265 832

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2010-2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 19,3 19,7 19,7 20,3 20,0 19,9 19,7 19,7 19,6 19,4
Halmstad 22,8 22,6 22,6 22,9 22,7 22,6 22,2 22,3 22,0 22,1
Hylte 16,9 17,2 18,5 18,8 19,0 17,8 16,4 16,5 16,9 16,3
Kungsbacka 16,3 15,9 16,0 16,1 16,5 16,9 17,1 16,8 16,6 16,6
Laholm 19,0 19,3 19,3 19,9 20,0 19,7 19,8 19,3 19,2 19,3
Varberg 19,7 19,5 19,4 19,4 19,3 19,4 19,3 18,8 19,0 19,2
Hallands län 19,4 19,3 19,4 19,6 19,6 19,7 19,5 19,3 19,2 19,3
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2019. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 100 102 102 105 103 103 102 102 101 100
Halmstad 100 99 99 100 100 100 98 98 97 97
Hylte 100 102 110 111 113 105 97 98 100 97
Kungsbacka 100 98 98 99 101 104 105 103 102 102
Laholm 100 101 101 104 105 103 104 102 101 101
Varberg 100 99 98 99 98 99 98 95 97 98
Hallands län 100 99 100 101 101 101 100 99 99 99
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta