Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2018

Djurslag Hallands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 24 325 319 387 7,6
Kor för uppfödning av kalvar 8 547 214 257 4,0
Kvigor, tjurar och stutar 26 739 498 176 5,4
Kalvar, under 1 år 28 764 474 817 6,1
Tackor och baggar 13 865 295 912 4,7
Lamm 15 196 291 235 5,2
Galtar för avel 195 1 532 12,8
Suggor för avel 14 637 130 302 11,2
Slaktsvin, 20 kg och däröver 91 885 900 866 10,2
Smågrisar, under 20 kg 39 366 360 549 10,9
Höns 795 612 7 699 306 10,3
Värpkycklingar 80 685 1 926 766 4,2
Slaktkycklingar 329 841 9 196 953 3,6
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 88 375 1 506 637 5,9
Får 29 061 587 147 4,9
Svin 146 083 1 393 249 10,5
Höns 1 206 138 18 823 025 6,4

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2009-2018

Hallands län

                   

Djurslag                

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Kor, mjölkproduktion

26 323

25 893

26 038

26 022

26 197

26 176

26 052

25 330

24 773

24 325

Kor, uppf. av kalvar

8 167

8 265

8 101

7 984

8 156

8 042

7 664

8 075

8 183

8 547

Kvigor, tjurar, stutar

28 931

29 697

28 508

27 353

28 629

27 439

27 186

26 592

27 457

26 739

Kalvar, under 1 år

29 687

29 590

29 453

29 631

28 965

29 449

28 549

29 068

27 792

28 764

Baggar och tackor

10 898

11 339

11 634

12 965

12 674

11 472

13 069

13 701

14 324

13 865

Lamm

12 862

12 917

13 018

13 037

13 788

13 942

15 253

15 576

16 441

15 196

Galtar för avel

239

208

213

234

185

160

195

156

171

195

Suggor för avel

16 752

16 034

16 791

15 884

15 034

15 800

15 074

14 780

12 172

14 637

Slaktsvin >20 kg

126 511

108 815

98 924

93 440

93 113

90 626

90 413

99 919

86 029

91 885

Smågrisar <20 kg

51 466

60 429

51 478

44 953

42 087

40 855

39 952

37 320

35 704

39 366

Höns

579 357

678 484

579 509

623 583

566 165

719 988

896 171

905 834

985 557

795 612

Värpkycklingar

128 406

159 388

74 022

141 609

144 288

71 070

75 745

148 329

155 546

80 685

Slaktkycklingar

336 086

164 734

122 855

314 300

445 544

255 962

390 165

392 521

335 204

329 841

Kalkoner

 

503

 

 

35

 

 

 

 

 

Hästar

 

5 532

 

 

5 294

 

 

5 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

93 108

93 445

92 100

90 990

91 947

91 106

89 451

89 065

88 205

88 375

Får

23 760

24 256

24 652

26 002

26 462

25 414

28 322

29 277

30 765

29 061

Svin

194 968

185 486

167 406

154 511

150 419

147 441

145 634

152 175

134 076

146 083

Höns

1 043 849

1 002 606

776 386

1 079 492

1 155 997

1 047 020

1 362 081

1 446 684

1 476 307

1 206 138

                     

Riket

                   

Djurslag                

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Kor, mjölkproduktion

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

Kor, uppf. av kalvar

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

Kvigor, tjurar, stutar

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

Kalvar, under 1 år

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

Baggar och tackor

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

Lamm

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

Galtar för avel

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

Suggor för avel

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

Slaktsvin >20 kg

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

Smågrisar <20 kg

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

Höns

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

Värpkycklingar

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

Slaktkycklingar

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

Kalkoner

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

 

Hästar

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

Får

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

Svin

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

Höns

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta