Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2020-02-17
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2019

Gröda Norrbottens län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 27 10 978 0,1 0,4
Havre 433 147 884 1,4 5,8
Korn 2 458 299 945 7,7 11,8
Råg 0 33 330 0,0 1,3
Rågvete 0 28 854 0,0 1,1
Vete 155 472 184 0,5 18,5
Baljväxter 0 44 164 0,0 1,7
Grönfoderväxter 1 512 55 860 4,7 2,2
Majs 0 22 006 0,0 0,9
Oljeväxter 69 107 762 0,2 4,2
Potatis matpotatis 368 16 284 1,1 0,6
Potatis, stärkelse 0 7 365 0,0 0,3
Sockerbetor 0 27 266 0,0 1,1
Vall slåtter och bete 24 219 1 085 855 75,6 42,6
Vall träda 1 935 131 718 6,0 5,2
Energiskog 66 8 936 0,2 0,4
Trädgårdsväxter 124 14 654 0,4 0,6
Övriga grödor 677 36 454 2,1 1,4
Totalt 32 043 2 551 499 100 100

Åkerarealens användning, andelar av den totala arealen 2009-2019

Norrbottens län

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

0,1

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

Havre

1,3

1,3

1,4

1,4

1,2

1,6

1,0

1,5

1,7

1,4

1,4

Korn

11,7

12,2

11,9

10,2

11,7

12,2

9,8

9,9

9,4

8,2

7,7

Råg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rågvete

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vete

0,6

0,7

0,5

0,6

0,6

0,7

0,5

0,6

0,7

0,3

0,5

Baljväxter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grönfoderväxter

1,9

1,9

1,9

1,8

1,6

1,8

3,7

4,6

3,6

4,5

4,7

Majs

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oljeväxter

0,2

0,1

0,1

0,2

0,3

0,5

0,2

0,4

0,2

0,1

0,2

Potatis matpotatis

1,7

1,6

1,7

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,4

1,2

1,1

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

76,4

76,5

76,6

76,2

77,2

76,5

75,5

74,3

74,0

74,8

75,6

Vall träda

3,8

3,2

3,3

5,5

3,7

3,5

5,9

4,6

6,0

6,8

6,0

Energiskog

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Trädgårdsväxter

0,6

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Övriga grödor

1,7

1,6

1,6

1,7

1,1

1,0

1,2

2,1

2,2

2,2

2,1

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                     

Riket

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

Havre

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

Korn

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

Råg

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

Rågvete

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

Vete

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

Baljväxter

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

Grönfoderväxter

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

Majs

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

Oljeväxter

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

Potatis matpotatis

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

Vall slåtter och bete

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

Vall träda

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta