Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Arbete // Förvärvsarbetande 1993-ff

Förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2017. Piteå kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 783 712 1 495 7 436 7 819 16 750
1994 766 733 1 499 7 461 8 005 16 965
1995 737 804 1 541 7 466 8 169 17 176
1996 745 736 1 481 7 413 8 080 16 974
1997 610 697 1 307 7 177 8 107 16 591
1998 708 791 1 499 7 408 8 282 17 189
1999 681 792 1 473 7 516 8 419 17 408
2000 735 820 1 555 7 558 8 518 17 631
2001 753 852 1 605 7 766 8 537 17 908
2002 834 932 1 766 7 844 8 681 18 291
2003 775 875 1 650 7 761 8 660 18 071
2004 769 980 1 749 7 845 8 840 18 434
2005 728 898 1 626 7 940 8 911 18 477
2006 874 1 006 1 880 8 001 9 094 18 975
2007 918 1 131 2 049 8 086 9 177 19 312
2008 906 1 116 2 022 8 097 9 098 19 217
2009 838 956 1 794 7 878 8 836 18 508
2010 944 1 046 1 990 7 944 8 799 18 733
2011 902 1 156 2 058 7 998 8 822 18 878
2012 1 043 1 227 2 270 7 990 8 827 19 087
2013 1 086 1 241 2 327 7 984 8 860 19 171
2014 1 062 1 199 2 261 8 088 8 934 19 283
2015 1 159 1 178 2 337 8 122 8 962 19 421
2016 1 143 1 210 2 353 8 167 9 062 19 582
2017 1 091 1 207 2 298 8 222 9 040 19 560
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2017. Piteå kommun. Index år 1993=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 100 100 100 100 100 100
1994 98 103 100 100 102 101
1995 94 113 103 100 104 103
1996 95 103 99 100 103 101
1997 78 98 87 97 104 99
1998 90 111 100 100 106 103
1999 87 111 99 101 108 104
2000 94 115 104 102 109 105
2001 96 120 107 104 109 107
2002 107 131 118 105 111 109
2003 99 123 110 104 111 108
2004 98 138 117 106 113 110
2005 93 126 109 107 114 110
2006 112 141 126 108 116 113
2007 117 159 137 109 117 115
2008 116 157 135 109 116 115
2009 107 134 120 106 113 110
2010 121 147 133 107 113 112
2011 115 162 138 108 113 113
2012 133 172 152 107 113 114
2014 139 174 156 107 113 114
2014 136 168 151 109 114 115
2015 148 165 156 109 115 116
2016 146 170 157 110 116 117
2017 139 170 154 111 116 117

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta