Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 efter region, ålder och kön.

                 

Ålder

Piteå kommun

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 079

1 117

2,6

2,7

2,5

2,6

2,9

3,0

5-9

1 135

1 132

2,7

2,7

2,5

2,6

2,9

3,1

10-14

1 073

1 226

2,5

2,9

2,5

2,7

2,8

3,0

15-19

1 137

1 288

2,7

3,1

2,5

2,9

2,6

2,9

20-24

1 033

1 279

2,5

3,0

2,5

3,4

2,8

3,0

25-29

1 285

1 437

3,1

3,4

3,0

3,7

3,5

3,7

30-34

1 140

1 296

2,7

3,1

2,7

3,1

3,3

3,5

35-39

1 132

1 202

2,7

2,9

2,5

2,8

3,1

3,2

40-44

1 259

1 208

3,0

2,9

2,6

2,8

3,0

3,2

45-49

1 321

1 406

3,1

3,3

3,0

3,1

3,2

3,3

50-54

1 375

1 426

3,3

3,4

3,4

3,6

3,3

3,4

55-59

1 272

1 289

3,0

3,1

3,2

3,3

2,9

3,0

60-64

1 372

1 303

3,3

3,1

3,2

3,3

2,8

2,8

65-69

1 355

1 386

3,2

3,3

3,2

3,3

2,7

2,7

70-74

1 517

1 381

3,6

3,3

3,2

3,2

2,8

2,7

75-79

947

920

2,2

2,2

2,5

2,3

2,0

1,9

80-84

757

520

1,8

1,2

1,9

1,4

1,4

1,1

85-89

490

273

1,2

0,6

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

192

97

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

45

14

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

20 916

21 200

49,7

50,3

48,8

51,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta