Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2017. Tusental kronor

Norrbottens län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

2 151 276

88,3

Landstingskommun

284 000

11,7

Totalt

2 435 276

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

62 235 130

71,7

Landstingskommun

24 597 866

28,3

Totalt

86 832 996

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2017. Tusental kronor

             

Norrbottens län

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

719 954

136 000

855 954

84,1

15,9

100

2001

732 050

121 000

853 050

85,8

14,2

100

2002

817 365

166 000

983 365

83,1

16,9

100

2003

769 863

199 000

968 863

79,5

20,5

100

2004

785 785

158 000

943 785

83,3

16,7

100

2005

1 060 196

158 000

1 218 196

87,0

13,0

100

2006

1 238 986

172 000

1 410 986

87,8

12,2

100

2007

1 108 396

269 000

1 377 396

80,5

19,5

100

2008

1 219 687

249 677

1 469 364

83,0

17,0

100

2009

1 122 107

195 000

1 317 107

85,2

14,8

100

2010

977 607

225 000

1 202 607

81,3

18,7

100

2011

1 246 071

210 000

1 456 071

85,6

14,4

100

2012

1 668 396

241 000

1 909 396

87,4

12,6

100

2013

1 605 315

339 000

1 944 315

82,6

17,4

100

2014

1 605 315

287 000

1 892 315

84,8

15,2

100

2015

1 861 503

248 000

2 109 503

88,2

11,8

100

2016

1 867 635

288 000

2 155 635

86,6

13,4

100

2017

2 151 276

284 000

2 435 276

86,6

13,4

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2017. Index år 2000=100

       

Norrbottens län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

102

89

100

2002

114

122

115

2003

107

146

113

2004

109

116

110

2005

147

116

142

2006

172

126

165

2007

154

198

161

2008

169

184

172

2009

156

143

154

2010

136

165

140

2011

173

154

170

2012

232

177

223

2013

223

249

227

2014

223

211

221

2015

259

182

246

2016

259

212

252

2017

299

209

285

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta