Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Norrbottens län 388 357 335 356
Riket 385 376 335 365

Lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

257

218

197

217

2002

264

213

201

220

2003

272

225

209

229

2004

277

226

217

234

2005

294

243

222

245

2006

308

251

232

256

2007

321

258

238

265

2008

328

281

258

283

2009

329

289

272

292

2010

335

299

277

300

2011

349

307

285

310

2012

355

313

291

316

2013

353

320

299

321

2014

368

330

309

332

2015

376

341

314

340

2016

387

350

323

349

2017

388

357

335

356

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

380

367

325

356

2017

385

376

335

365

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

98

102

101

2003

106

103

106

105

2004

108

103

110

108

2005

114

111

113

113

2006

120

115

118

118

2007

125

118

121

122

2008

128

128

131

130

2009

128

132

138

135

2010

130

137

141

138

2011

136

141

145

143

2012

138

143

148

145

2013

137

147

152

148

2014

143

151

157

153

2015

146

156

160

156

2016

151

160

164

160

2017

151

163

170

164

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta