Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2017-10-31
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2018, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 518

346

5 829

2 967

10 660

Uppsala län

2

46

292

78

418

Södermanlands län

1 356

131

1 884

961

4 332

Östergötlands län

720

84

1 837

1 250

3 891

Kalmar län

401

306

1 451

1 061

3 219

Gotlands län

553

357

46

81

1 037

Blekinge län

351

148

4 711

3 029

8 239

Skåne län

1 136

946

16 649

13 678

32 409

Hallands län

412

66

2 110

2 177

4 765

Västra Götalands län

981

1 879

21 221

18 320

42 401

Värmlands län

39

34

659

519

1 251

Västmanlands län

832

66

1 399

286

2 583

Gävleborgs län

793

427

3 383

2 316

6 919

Västernorrlands län

249

157

2 677

2 058

5 141

Västerbottens län

430

173

1 147

1 696

3 446

Norrbottens län

779

1 601

3 089

4 328

9 797

Riket

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta