Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arvika 140 438
Eda 153 133
Filipstad 137 084
Forshaga 139 041
Grums 144 144
Hagfors 158 205
Hammarö 153 409
Karlstad 142 307
Kil 154 501
Kristinehamn 137 222
Munkfors 115 548
Storfors 148 713
Sunne 141 855
Säffle 147 607
Torsby 132 238
Årjäng 145 976
Värmlands län 143 214
Riket 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arvika 100 129 105 015 107 398 110 343 115 862 122 612 121 966 124 690 129 714 132 266 140 438
Eda 103 669 112 445 113 871 108 293 126 981 122 582 116 589 123 021 138 098 138 225 153 133
Filipstad 104 376 106 649 102 897 105 076 117 617 119 725 119 894 127 417 141 623 143 502 137 084
Forshaga 110 274 103 733 101 967 104 189 105 979 111 635 118 889 114 427 123 847 130 058 139 041
Grums 99 740 104 211 113 539 114 349 120 838 129 114 130 457 135 458 135 864 133 591 144 144
Hagfors 108 944 109 484 106 421 108 241 113 837 131 305 - 166 012 150 945 150 432 158 205
Hammarö 110 367 117 257 121 117 115 068 133 159 138 304 131 855 127 790 135 725 137 818 153 409
Karlstad 108 624 111 346 110 185 115 106 117 406 117 636 122 830 127 654 135 961 135 293 142 307
Kil 106 892 104 952 98 605 100 372 107 093 121 606 124 420 124 179 129 678 141 354 154 501
Kristinehamn 108 622 110 912 112 946 116 252 128 284 132 924 122 792 131 944 136 939 140 603 137 222
Munkfors 97 773 94 761 103 870 102 860 105 818 105 104 100 167 89 388 100 646 104 304 115 548
Storfors 109 736 110 813 112 864 121 904 122 858 122 312 123 375 138 429 143 324 145 782 148 713
Sunne 97 046 97 853 99 660 107 543 110 719 116 735 119 136 125 970 129 223 137 466 141 855
Säffle 101 260 109 475 112 759 108 405 129 444 132 829 122 007 119 018 124 971 144 000 147 607
Torsby 104 778 117 121 121 069 117 841 126 838 133 902 125 257 123 184 130 338 133 738 132 238
Årjäng 111 486 116 560 115 865 120 172 127 540 120 183 130 153 122 360 126 121 142 825 145 976
Värmlands län 105 232 108 287 109 690 111 001 119 392 123 657 121 986 126 309 132 064 136 954 143 214
Riket 106 416 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arvika 100 105 107 110 116 122 122 125 130 132 140
Eda 100 108 110 104 122 118 112 119 133 133 148
Filipstad 100 102 99 101 113 115 115 122 136 137 131
Forshaga 100 94 92 94 96 101 108 104 112 118 126
Grums 100 104 114 115 121 129 131 136 136 134 145
Hagfors 100 100 98 99 104 121 - 152 139 138 145
Hammarö 100 106 110 104 121 125 119 116 123 125 139
Karlstad 100 103 101 106 108 108 113 118 125 125 131
Kil 100 98 92 94 100 114 116 116 121 132 145
Kristinehamn 100 102 104 107 118 122 113 121 126 129 126
Munkfors 100 97 106 105 108 107 102 91 103 107 118
Storfors 100 101 103 111 112 111 112 126 131 133 136
Sunne 100 101 103 111 114 120 123 130 133 142 146
Säffle 100 108 111 107 128 131 120 118 123 142 146
Torsby 100 112 116 112 121 128 120 118 124 128 126
Årjäng 100 105 104 108 114 108 117 110 113 128 131
Värmlands län 100 103 104 105 113 118 116 120 125 130 136
Riket 100 104 105 108 112 116 118 123 128 134 139

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta