Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2019-08-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Värmlands län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K2 94 71 165
2019K1 32 45 77
2018K4 521 73 594
2018K3 169 41 210
2018K2 117 42 159
2018K1 178 80 258
2017K4 0 35 35
2017K3 0 67 67
2017K2 170 28 198
2017K1 163 78 241
2016K4 148 76 224
2016K3 248 26 274
2016K2 59 45 104
2016K1 32 48 80
2015K4 93 28 121
2015K3 0 20 20
2015K2 0 29 29
2015K1 18 40 58
2014K4 0 47 47
2014K3 0 10 10
2014K2 0 22 22
2014K1 18 50 68
2013K4 60 13 73
2013K3 54 15 69
2013K2 0 22 22
2013K1 30 37 67
2012K4 0 37 37
2012K3 0 19 19
2012K2 74 21 95
2012K1 42 25 67
2011K4 80 31 111
2011K3 78 13 91
2011K2 0 26 26
2011K1 54 36 90
2010K4 62 47 109
2010K3 30 37 67
2010K2 8 51 59
2010K1 43 62 105
2009K4 58 56 114
2009K3 112 35 147
2009K2 16 35 51
2009K1 6 79 85
2008K4 184 47 231
2008K3 18 38 56
2008K2 129 26 155
2008K1 78 63 141

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta