Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2018. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 988 4 095 6 083
Uppsala län 1 353 2 178 3 531
Södermanlands län 1 277 1 602 2 879
Dalarnas län 624 939 1 563
Örebro län 560 905 1 465
Västra Götalands län 136 353 489
Skåne län 103 210 313
Östergötlands län 67 173 240
Gävleborgs län 36 139 175
Jönköpings län 48 88 136
Värmlands län 19 70 89
Norrbottens län 25 59 84
Västernorrlands län 26 55 81
Västerbottens län 19 43 62
Kronobergs län 19 42 61
Hallands län 15 35 50
Jämtlands län 20 30 50
Kalmar län 19 30 49
Blekinge län 9 21 30
Gotlands län 7 6 13

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta