Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 964 4 030 5 994
Uppsala län 1 373 1 981 3 354
Södermanlands län 1 240 1 562 2 802
Dalarnas län 615 940 1 555
Örebro län 561 872 1 433
Västra Götalands län 146 398 544
Skåne län 103 202 305
Östergötlands län 54 154 208
Gävleborgs län 46 136 182
Jönköpings län 48 92 140
Västernorrlands län 30 62 92
Värmlands län 18 70 88
Norrbottens län 29 58 87
Västerbottens län 24 55 79
Hallands län 16 47 63
Jämtlands län 22 38 60
Kalmar län 17 26 43
Kronobergs län 11 31 42
Blekinge län 10 15 25
Gotlands län 10 7 17

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta