Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2019-12-09
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2018. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 639 3 854 69 1 426 2 386 12 373
Uppsala län 725 1 250 32 27 438 2 473
Södermanlands län 897 458 0 253 0 1 608
Östergötlands län 2 041 906 0 310 0 3 257
Jönköpings län 1 146 502 1 275 13 1 936
Kronobergs län 700 306 0 81 0 1 086
Kalmar län 601 541 0 165 1 1 308
Gotlands län 0 132 0 37 32 200
Blekinge län 182 230 0 75 0 486
Skåne län 2 847 1 783 0 476 637 5 744
Hallands län 266 562 0 102 2 932
Västra Götalands län 3 826 1 974 2 724 707 7 232
Värmlands län 348 768 0 219 0 1 335
Örebro län 1 057 507 5 224 56 1 849
Västmanlands län 964 1 019 2 252 19 2 256
Dalarnas län 517 659 2 136 3 1 316
Gävleborgs län 1 158 534 5 317 0 2 015
Västernorrlands län 788 393 50 161 0 1 391
Jämtlands län 375 277 2 131 0 785
Västerbottens län 1 051 609 9 243 62 1 975
Norrbottens län 1 299 684 13 120 0 2 116
Riket 25 427 17 947 192 5 752 4 355 53 673

Fjärrvärme 2000-2018. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

             

Västmanlands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

1 220

537

68

41

224

2 090

2001

1 362

352

32

264

156

2 166

2002

1 280

401

12

235

91

2 020

2003

1 396

404

14

278

32

2 124

2004

1 489

518

3

344

53

2 407

2005

1 557

511

5

312

25

2 410

2006

1 593

410

2

254

25

2 285

2007

1 606

422

1

253

9

2 291

2008

1 547

429

1

278

10

2 264

2009

1 658

490

1

257

17

2 424

2010

1 683

729

5

244

0

2 662

2011

1 507

467

2

239

13

2 228

2012

1 411

677

0

255

31

2 374

2013

1 316

661

0

241

16

2 234

2014

636

1 255

0

242

29

2 162

2015

719

1 125

3

247

22

2 115

2016

1 098

867

1

275

15

2 255

2017

1 109

761

5

262

9

2 146

2018

964

1 019

2

252

19

2 256

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas -kondens

Värme- pump

Totalt

2000

12 811

17 086

1 661

2 037

7 575

41 170

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Fjärrvärme 2000-2018. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2000=100

 
               

Västmanlands län

 

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

 

2000

100

100

100

100

100

100

 

2001

112

66

48

636

70

104

 

2002

105

75

17

568

41

97

 

2003

114

75

21

671

14

102

 

2004

122

97

5

830

24

115

 

2005

128

95

7

753

11

115

 

2006

131

76

3

613

11

109

 

2007

132

79

1

611

4

110

 

2008

127

80

1

670

4

108

 

2009

136

91

1

621

8

116

 

2010

138

136

7

589

0

127

 

2011

123

87

3

577

6

107

 

2012

116

126

1

614

14

114

 

2013

108

123

0

582

7

107

 

2014

52

234

0

584

13

103

 

2015

59

210

4

596

10

101

 

2016

90

162

1

664

7

108

 

2017

91

142

7

632

4

103

 

2018

79

190

3

609

8

108

 
               

Riket

 

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas -kondens

Värme- pump

Totalt

 

2000

100

100

100

100

100

100

 

2001

108

119

100

110

100

111

 

2002

118

116

78

126

102

113

 

2003

132

113

29

135

87

112

 

2004

140

108

21

132

88

112

 

2005

142

110

29

142

82

113

 

2006

159

113

19

150

77

119

 

2007

158

110

19

161

76

118

 

2008

162

106

11

167

75

117

 

2009

190

120

13

189

69

132

 

2010

213

145

8

227

72

151

 

2011

200

104

6

214

67

128

 

2012

196

114

14

257

76

136

 

2013

188

113

14

254

59

129

 

2014

173

108

15

253

66

124

 

2015

183

105

12

273

65

126

 

2016

200

109

14

279

59

133

 

2017

202

99

13

300

57

130

 

2018

198

105

12

282

57

130

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta