Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2016

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arboga 275 62
Fagersta 488 110
Hallstahammar 232 52
Kungsör 186 42
Köping 215 49
Norberg 362 82
Sala 216 49
Skinnskatteberg 246 56
Surahammar 264 60
Västerås 198 45
Västmanlands län 436 99
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arboga 221 279 269 249 231 270 268 267 263 273 290 275
Fagersta 345 374 411 433 423 392 461 451 456 497 519 488
Hallstahammar 207 202 204 191 202 177 223 212 208 218 215 232
Kungsör 186 188 206 224 216 181 195 155 162 165 177 186
Köping 271 264 293 333 327 254 302 200 205 194 204 215
Norberg 137 145 164 189 182 159 173 315 316 333 363 362
Sala 170 172 186 203 215 200 212 177 190 206 210 216
Skinnskatteberg 181 179 210 228 211 189 210 225 216 223 240 246
Surahammar 194 188 207 224 212 172 194 253 250 256 278 264
Västerås 287 291 312 336 339 329 348 209 218 214 206 198
Västmanlands län 273 295 313 317 299 322 331 378 389 383 423 436
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arboga

69

82

75

68

65

72

69

69

67

67

68

62

Fagersta

107

109

114

118

119

104

119

116

116

122

121

110

Hallstahammar

64

59

57

52

57

47

58

55

53

54

50

52

Kungsör

58

55

57

61

61

48

50

40

41

41

41

42

Köping

84

77

81

90

92

68

78

52

52

48

48

49

Norberg

43

42

45

51

51

42

45

81

80

82

85

82

Sala

53

50

52

55

61

53

55

46

48

51

49

49

Skinnskatteberg

56

52

58

62

60

50

54

58

55

55

56

56

Surahammar

60

55

57

61

60

46

50

65

64

63

65

60

Västerås

89

85

86

91

96

87

90

54

55

53

48

45

Västmanlands län

85

86

87

86

84

86

86

97

99

94

99

99

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arboga

100

126

122

113

105

122

121

121

119

124

131

124

Fagersta

100

108

119

126

123

114

134

131

132

144

150

141

Hallstahammar

100

98

99

92

98

86

108

102

100

105

104

112

Kungsör

100

101

111

120

116

97

105

83

87

89

95

100

Köping

100

97

108

123

121

94

111

74

76

72

75

79

Norberg

100

106

120

138

133

116

126

230

231

243

265

264

Sala

100

101

109

119

126

118

125

104

112

121

124

127

Skinnskatteberg

100

99

116

126

117

104

116

124

119

123

133

136

Surahammar

100

97

107

115

109

88

100

130

129

132

143

136

Västerås

100

101

109

117

118

115

121

73

76

75

72

69

Västmanlands län

100

108

115

116

110

118

121

138

142

140

155

160

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta