Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arboga 150 006
Fagersta 136 951
Hallstahammar 152 558
Kungsör 148 289
Köping 150 403
Norberg 150 526
Sala 151 163
Skinnskatteberg 158 444
Surahammar 162 999
Västerås 141 098
Västmanlands län 150 244
Riket 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 111 537 110 722 112 569 118 442 121 541 120 756 127 440 127 191 132 083 133 110 150 006
Fagersta 110 662 103 929 106 453 105 167 114 998 124 289 123 365 117 723 125 316 129 454 136 951
Hallstahammar 117 543 116 740 115 229 118 065 121 216 121 988 125 613 138 687 148 585 153 923 152 558
Kungsör 100 986 102 172 102 900 108 846 116 111 118 211 118 329 119 591 129 344 135 501 148 289
Köping 116 980 119 124 113 790 114 797 118 702 124 668 126 786 131 524 140 208 143 721 150 403
Norberg 114 780 117 814 122 073 121 971 119 392 119 055 124 819 139 448 148 591 161 043 150 526
Sala 110 921 113 856 125 643 114 156 126 698 126 244 127 139 137 908 137 371 140 363 151 163
Skinnskatteberg 102 080 101 692 104 772 110 457 123 707 142 246 148 125 144 000 142 362 157 254 158 444
Surahammar 92 513 101 706 110 070 112 873 113 707 117 626 119 868 131 324 143 362 155 511 162 999
Västerås 107 045 112 376 115 286 119 292 124 200 126 446 130 441 133 453 139 720 137 807 141 098
Västmanlands län 108 505 110 013 112 879 114 407 120 027 124 153 127 193 132 085 138 694 144 769 150 244
Riket 106 416 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 100 99 101 106 109 108 114 114 118 119 134
Fagersta 100 94 96 95 104 112 111 106 113 117 124
Hallstahammar 100 99 98 100 103 104 107 118 126 131 130
Kungsör 100 101 102 108 115 117 117 118 128 134 147
Köping 100 102 97 98 101 107 108 112 120 123 129
Norberg 100 103 106 106 104 104 109 121 129 140 131
Sala 100 103 113 103 114 114 115 124 124 127 136
Skinnskatteberg 100 100 103 108 121 139 145 141 139 154 155
Surahammar 100 110 119 122 123 127 130 142 155 168 176
Västerås 100 105 108 111 116 118 122 125 131 129 132
Västmanlands län 100 101 104 105 111 114 117 122 128 133 138
Riket 100 104 105 108 112 116 118 123 128 134 139

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta