Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arboga 116 865
Fagersta 114 375
Hallstahammar 110 441
Kungsör 115 212
Köping 104 972
Norberg 100 781
Sala 119 577
Skinnskatteberg 122 838
Surahammar 115 571
Västerås 95 614
Västmanlands län 111 625
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 71 160 73 907 78 633 82 192 87 940 88 279 89 755 94 438 105 497 117 822 116 865
Fagersta 80 931 81 174 83 907 84 443 89 768 85 203 89 885 97 699 100 797 110 629 114 375
Hallstahammar 79 535 84 282 89 382 90 291 90 978 88 013 89 669 91 416 93 272 100 468 110 441
Kungsör 71 449 77 429 82 022 88 451 91 036 91 413 93 602 96 714 93 236 104 624 115 212
Köping 83 005 88 888 91 432 91 845 91 386 94 735 95 318 96 111 97 276 103 105 104 972
Norberg 86 809 92 063 93 991 96 817 99 590 102 665 100 095 97 146 104 472 111 570 100 781
Sala 86 196 91 897 98 122 102 969 104 795 106 932 107 115 111 707 106 544 114 933 119 577
Skinnskatteberg 88 729 91 187 102 688 113 188 107 501 109 726 111 843 109 041 114 878 121 558 122 838
Surahammar 82 869 85 206 92 733 97 222 108 746 105 865 104 537 97 663 100 272 110 550 115 571
Västerås 73 967 73 928 79 546 80 785 80 306 82 372 85 275 86 585 87 615 91 374 95 614
Västmanlands län 80 465 83 996 89 246 92 820 95 205 95 520 96 709 97 852 100 386 108 663 111 625
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 100 104 111 116 124 124 126 133 148 166 164
Fagersta 100 100 104 104 111 105 111 121 125 137 141
Hallstahammar 100 106 112 114 114 111 113 115 117 126 139
Kungsör 100 108 115 124 127 128 131 135 130 146 161
Köping 100 107 110 111 110 114 115 116 117 124 126
Norberg 100 106 108 112 115 118 115 112 120 129 116
Sala 100 107 114 119 122 124 124 130 124 133 139
Skinnskatteberg 100 103 116 128 121 124 126 123 129 137 138
Surahammar 100 103 112 117 131 128 126 118 121 133 139
Västerås 100 100 108 109 109 111 115 117 118 124 129
Västmanlands län 100 104 111 115 118 119 120 122 125 135 139
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta