Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2018-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2018

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Arboga

8 144

509

6,3

236

2,9

191

2,3

369

4,5

Fagersta

7 740

444

5,7

133

1,7

309

4,0

386

5,0

Hallstahammar

9 275

531

5,7

290

3,1

301

3,2

313

3,4

Kungsör

4 907

338

6,9

120

2,4

165

3,4

294

6,0

Köping

15 244

909

6,0

383

2,5

514

3,4

711

4,7

Norberg

3 243

185

5,7

62

1,9

85

2,6

173

5,3

Sala

13 033

756

5,8

321

2,5

349

2,7

536

4,1

Skinnskatteberg

2 430

124

5,1

84

3,5

35

1,4

71

2,9

Surahammar

5 698

365

6,4

116

2,0

122

2,1

153

2,7

Västerås

93 515

5 134

5,5

5 155

5,5

3 327

3,6

3 909

4,2

Västmanlands län

163 229

9 295

5,7

6 900

4,2

5 398

3,3

6 915

4,2

Riket

6 260 368

337 350

5,4

345 737

5,5

160 267

2,6

245 952

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta