Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arboga 47,4 44,4 45,8
Fagersta 36,6 35,8 36,2
Hallstahammar 46,6 32,7 41,4
Kungsör 40,0 36,4 38,1
Köping 47,6 38,3 43,2
Norberg 22,2 33,3 28,2
Sala 35,7 30,3 32,9
Skinnskatteberg 60,0 18,2 31,3
Surahammar 32,4 25,7 29,0
Västerås 58,0 48,4 53,5
Västmanlands län 51,1 42,3 46,8
Riket 50,7 38,9 44,9

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Arboga

40,8

43,8

44,8

37,0

47,4

49,4

40,7

54,8

51,8

63,3

47,4

Fagersta

48,1

50,9

46,3

43,5

56,1

35,9

50,8

47,2

24,6

41,0

36,6

Hallstahammar

39,7

41,8

44,1

47,3

45,7

49,5

39,4

43,9

37,3

40,7

46,6

Kungsör

43,2

32,1

36,1

48,6

36,8

42,0

59,0

25,9

48,0

31,3

40,0

Köping

45,6

45,2

46,1

43,1

53,1

44,7

45,3

48,0

43,8

43,2

47,6

Norberg

59,4

46,4

27,3

37,8

41,7

44,4

35,5

53,8

40,7

26,7

22,2

Sala

44,8

31,6

46,6

45,4

45,1

34,5

42,6

31,4

27,4

43,2

35,7

Skinnskatteberg

58,8

26,1

41,4

40,0

35,0

27,3

48,1

36,4

42,9

30,8

60,0

Surahammar

60,4

44,7

33,3

34,2

38,9

41,9

45,8

56,5

33,3

29,4

32,4

Västerås

51,8

50,9

55,5

51,2

53,9

50,5

57,7

52,4

51,7

56,0

58,0

Västmanlands län

49,2

45,7

49,6

47,2

50,4

46,5

51,7

48,7

45,8

50,0

51,1

Riket

46,3

47,0

47,0

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Arboga

13,6

18,8

45,0

36,2

34,8

35,1

28,8

25,8

41,9

39,1

44,4

Fagersta

32,1

20,6

40,0

47,6

33,8

30,6

24,6

28,6

23,9

29,3

35,8

Hallstahammar

32,3

35,7

36,4

38,5

34,3

33,7

25,6

25,6

23,4

26,2

32,7

Kungsör

24,3

26,4

29,5

23,6

34,1

41,9

39,3

36,7

24,0

17,1

36,4

Köping

25,9

24,1

26,4

45,7

34,0

37,5

34,9

28,5

34,1

29,7

38,3

Norberg

23,8

30,4

13,8

38,5

20,0

33,3

13,3

45,2

24,1

25,0

33,3

Sala

26,4

23,3

22,4

27,1

31,4

31,4

31,1

29,5

36,0

32,4

30,3

Skinnskatteberg

41,7

26,7

41,2

40,7

7,7

22,2

4,8

13,0

17,4

30,8

18,2

Surahammar

23,9

40,0

23,1

33,3

26,1

27,4

23,6

28,6

15,6

22,5

25,7

Västerås

45,3

38,7

38,8

39,0

41,6

39,3

38,3

37,7

42,9

45,5

48,4

Västmanlands län

35,6

32,5

34,3

37,7

36,8

36,5

33,7

33,7

37,4

37,6

42,3

Riket

35,2

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/05-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/05=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2004/05=100

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Arboga

100

107

110

91

116

121

100

134

127

155

116

Fagersta

100

106

96

90

117

75

106

98

51

85

76

Hallstahammar

100

105

111

119

115

125

99

111

94

103

117

Kungsör

100

74

84

113

85

97

137

60

111

72

93

Köping

100

99

101

94

116

98

99

105

96

95

104

Norberg

100

78

46

64

70

75

60

91

69

45

37

Sala

100

71

104

101

101

77

95

70

61

96

80

Skinnskatteberg

100

44

70

68

60

46

82

62

73

52

102

Surahammar

100

74

55

57

64

69

76

94

55

49

54

Västerås

100

98

107

99

104

98

111

101

100

108

112

Västmanlands län

100

93

101

96

102

95

105

99

93

102

104

Riket

100

102

102

107

111

106

104

103

104

108

109

Kommun/Region

Index läsår 2004/05=100

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Arboga

100

138

331

266

256

258

211

189

308

288

327

Fagersta

100

64

125

148

105

95

77

89

74

91

112

Hallstahammar

100

111

113

119

106

104

79

79

73

81

101

Kungsör

100

109

121

97

140

173

162

151

99

71

150

Köping

100

93

102

177

131

145

135

110

132

115

148

Norberg

100

128

58

162

84

140

56

190

101

105

140

Sala

100

88

85

103

119

119

118

112

136

123

115

Skinnskatteberg

100

64

99

98

18

53

11

31

42

74

44

Surahammar

100

167

97

139

109

115

99

120

65

94

108

Västerås

100

85

86

86

92

87

85

83

95

100

107

Västmanlands län

100

91

96

106

103

102

95

95

105

106

119

Riket

100

100

105

109

110

105

105

104

105

114

111

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta