Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västa Götalands län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 735

51 901

100 636

 

 

48 735

51 901

0,0

0,0

2,9

3,1

5-9

49 246

52 624

101 870

 

 

49 246

52 624

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

46 370

49 196

95 566

 

 

46 370

49 196

0,0

0,0

2,7

2,9

15-19

43 196

47 155

90 351

9 542

9 089

33 654

38 066

0,6

0,5

2,0

2,3

20-24

51 224

54 110

105 334

34 555

37 097

16 669

17 013

2,0

2,2

1,0

1,0

25-29

62 338

65 932

128 270

45 751

50 952

16 587

14 980

2,7

3,0

1,0

0,9

30-34

55 298

58 887

114 185

43 286

48 946

12 012

9 941

2,6

2,9

0,7

0,6

35-39

51 602

54 138

105 740

42 313

46 341

9 289

7 797

2,5

2,7

0,5

0,5

40-44

52 050

54 394

106 444

44 216

47 524

7 834

6 870

2,6

2,8

0,5

0,4

45-49

53 720

54 988

108 708

45 988

47 948

7 732

7 040

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

56 448

58 185

114 633

47 638

49 897

8 810

8 288

2,8

3,0

0,5

0,5

55-59

48 325

49 641

97 966

39 109

40 815

9 216

8 826

2,3

2,4

0,5

0,5

60-64

47 440

47 078

94 518

33 066

34 400

14 374

12 678

2,0

2,0

0,9

0,7

65-69

46 458

45 510

91 968

10 931

15 899

35 527

29 611

0,6

0,9

2,1

1,8

70-74

45 282

43 615

88 897

5 384

9 469

39 898

34 146

0,3

0,6

2,4

2,0

75-79

31 935

28 734

60 669

0

0

31 935

28 734

0,0

0,0

1,9

1,7

80-84

23 388

18 158

41 546

 

 

23 388

18 158

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

16 898

10 572

27 470

 

 

16 898

10 572

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

8 525

3 960

12 485

 

 

8 525

3 960

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 399

806

3 205

 

 

2 399

806

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

266

55

321

 

 

266

55

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

841 143

849 639

1 690 782

401 779

438 377

439 364

411 262

23,8

25,9

26,0

24,3

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd i Västa Götalands län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 735

51 901

100 636

 

 

48 735

51 901

0,0

0,0

2,9

3,1

5-9

49 246

52 624

101 870

 

 

49 246

52 624

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

46 370

49 196

95 566

 

 

46 370

49 196

0,0

0,0

2,7

2,9

15-19

43 196

47 155

90 351

9 542

9 089

33 654

38 066

0,6

0,5

2,0

2,3

20-24

51 224

54 110

105 334

34 555

37 097

16 669

17 013

2,0

2,2

1,0

1,0

25-29

62 338

65 932

128 270

45 751

50 952

16 587

14 980

2,7

3,0

1,0

0,9

30-34

55 298

58 887

114 185

43 286

48 946

12 012

9 941

2,6

2,9

0,7

0,6

35-39

51 602

54 138

105 740

42 313

46 341

9 289

7 797

2,5

2,7

0,5

0,5

40-44

52 050

54 394

106 444

44 216

47 524

7 834

6 870

2,6

2,8

0,5

0,4

45-49

53 720

54 988

108 708

45 988

47 948

7 732

7 040

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

56 448

58 185

114 633

47 638

49 897

8 810

8 288

2,8

3,0

0,5

0,5

55-59

48 325

49 641

97 966

39 109

40 815

9 216

8 826

2,3

2,4

0,5

0,5

60-64

47 440

47 078

94 518

33 066

34 400

14 374

12 678

2,0

2,0

0,9

0,7

65-69

46 458

45 510

91 968

10 931

15 899

35 527

29 611

0,6

0,9

2,1

1,8

70-74

45 282

43 615

88 897

5 384

9 469

39 898

34 146

0,3

0,6

2,4

2,0

75-79

31 935

28 734

60 669

0

0

31 935

28 734

0,0

0,0

1,9

1,7

80-84

23 388

18 158

41 546

 

 

23 388

18 158

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

16 898

10 572

27 470

 

 

16 898

10 572

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

8 525

3 960

12 485

 

 

8 525

3 960

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 399

806

3 205

 

 

2 399

806

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

266

55

321

 

 

266

55

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

841 143

849 639

1 690 782

401 779

438 377

439 364

411 262

23,8

25,9

26,0

24,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta