Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Ale

23,8

71,5

83,9

90,5

89,7

80,0

20,3

86,5

Alingsås

25,1

74,1

81,1

88,7

88,8

80,8

24,5

85,0

Bengtsfors

26,4

63,8

67,5

76,3

81,0

71,3

28,7

74,3

Bollebygd

30,7

75,2

85,2

90,6

90,5

81,4

28,3

87,2

Borås

26,5

71,4

78,2

85,2

85,6

75,7

20,1

81,3

Dals-Ed

23,8

73,1

74,9

80,6

83,9

73,6

32,1

78,3

Essunga

29,1

73,5

83,2

86,9

87,2

79,6

34,2

84,2

Falköping

26,7

69,4

75,2

84,1

84,6

77,6

28,4

80,3

Färgelanda

23,8

73,6

78,6

83,4

86,6

76,8

30,5

81,3

Grästorp

24,0

75,1

81,3

87,6

87,3

81,3

30,8

84,4

Gullspång

15,8

60,8

69,9

75,8

78,6

74,2

21,3

75,0

Göteborg

22,1

62,7

75,9

82,2

82,1

72,9

21,3

78,3

Götene

31,9

71,2

80,9

88,1

87,7

80,8

24,2

84,4

Herrljunga

29,4

76,4

79,9

88,2

88,4

76,2

32,7

83,2

Hjo

27,5

72,2

78,2

87,9

87,5

79,8

25,5

83,5

Härryda

27,8

69,4

82,0

92,6

91,4

83,3

24,6

88,3

Karlsborg

29,2

77,5

82,6

84,6

86,7

77,5

21,8

82,8

Kungälv

27,9

76,5

84,6

91,7

90,8

82,5

23,3

87,6

Lerum

25,6

70,3

83,4

92,3

92,9

82,5

24,0

88,8

Lidköping

28,0

72,8

82,6

88,0

88,0

79,1

21,1

84,5

Lilla Edet

28,1

73,0

82,5

84,2

85,0

74,6

22,1

81,6

Lysekil

34,2

72,0

75,8

83,7

84,8

74,6

19,9

79,6

Mariestad

29,7

75,6

81,1

85,3

86,7

74,7

17,7

81,9

Mark

28,2

74,4

81,5

87,9

87,9

78,8

27,3

84,1

Mellerud

32,8

64,8

71,5

76,8

81,0

73,9

28,2

75,9

Munkedal

33,8

75,4

78,0

84,2

85,2

76,7

26,4

81,0

Mölndal

23,4

69,7

81,8

89,4

90,2

80,5

22,1

85,8

Orust

35,6

78,8

81,3

87,3

88,2

78,6

27,3

83,7

Partille

23,9

71,2

80,5

89,5

89,0

80,4

22,6

85,3

Skara

28,7

69,6

75,8

83,5

85,5

76,8

24,9

80,5

Skövde

27,4

67,9

80,4

86,4

88,0

78,4

20,9

83,2

Sotenäs

43,6

76,4

80,5

86,2

87,7

77,3

23,5

82,7

Stenungsund

29,7

75,0

83,6

90,6

91,4

81,7

24,8

87,3

Strömstad

47,0

74,3

70,1

73,4

72,5

67,7

26,7

71,0

Svenljunga

28,3

68,5

80,7

85,3

86,3

77,3

28,0

82,3

Tanum

38,9

73,4

77,8

83,4

85,9

75,7

31,4

80,5

Tibro

27,6

73,4

79,5

81,8

81,8

77,0

19,1

80,0

Tidaholm

21,8

71,1

80,1

84,7

86,3

78,6

21,5

82,4

Tjörn

34,1

76,1

83,8

90,2

91,4

82,1

26,0

86,8

Tranemo

32,8

77,4

81,8

87,1

89,2

82,7

30,9

85,4

Trollhättan

22,4

66,4

74,7

81,7

83,9

73,6

17,3

78,6

Töreboda

27,8

67,8

74,0

78,4

80,4

73,1

24,9

76,4

Uddevalla

28,2

70,1

77,1

83,5

85,0

77,2

21,6

80,7

Ulricehamn

27,2

76,6

82,3

88,7

88,1

79,3

27,7

84,6

Vara

30,1

72,2

79,2

84,4

86,4

77,2

31,0

81,8

Vårgårda

30,9

72,7

82,8

88,7

89,1

82,2

31,7

85,8

Vänersborg

25,7

70,2

74,9

82,6

85,5

77,3

20,9

80,2

Åmål

18,9

66,5

71,2

77,1

81,6

73,9

23,5

76,2

Öckerö

27,8

75,4

82,6

90,8

92,8

82,6

24,1

87,6

Västra Götalands län

25,8

68,0

77,9

85,0

85,7

76,6

23,0

81,4

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Ale

25,7

72,0

81,5

88,9

87,9

77,4

15,9

84,5

Alingsås

28,8

72,7

78,2

87,5

88,3

79,5

17,5

83,5

Bengtsfors

29,9

57,9

68,4

77,8

81,3

70,5

23,2

74,7

Bollebygd

29,3

76,0

83,6

87,9

89,1

77,7

22,1

84,9

Borås

28,3

69,2

75,4

82,9

84,6

74,0

15,6

79,3

Dals-Ed

26,4

73,0

77,0

81,7

84,9

75,1

23,6

79,7

Essunga

28,1

72,7

81,1

83,4

84,2

78,6

25,7

81,8

Falköping

26,4

66,7

70,9

81,4

83,3

75,5

21,3

77,7

Färgelanda

28,8

70,0

76,9

82,2

84,8

74,4

22,4

79,5

Grästorp

27,3

75,8

79,1

85,6

87,9

80,7

22,3

83,5

Gullspång

13,2

58,9

68,3

74,3

75,9

71,7

15,2

72,8

Göteborg

23,7

63,3

73,7

80,4

82,1

72,9

18,0

77,1

Götene

30,4

69,1

79,1

84,7

84,2

77,2

16,9

81,3

Herrljunga

33,7

73,4

77,4

86,9

85,1

73,1

23,2

80,5

Hjo

28,0

69,6

74,7

85,4

85,5

79,1

18,7

81,3

Härryda

30,4

67,8

81,5

91,8

89,9

81,9

18,7

87,3

Karlsborg

29,3

74,5

78,7

81,6

87,1

74,8

16,2

80,6

Kungälv

31,6

77,3

83,3

90,9

89,6

80,4

17,4

86,3

Lerum

28,5

71,2

83,6

91,2

91,9

80,9

19,1

87,9

Lidköping

33,3

70,8

80,4

85,9

86,6

77,4

13,8

82,6

Lilla Edet

29,4

73,1

78,7

82,3

81,2

72,2

17,3

78,5

Lysekil

35,5

72,0

74,8

81,5

83,6

74,0

15,5

78,5

Mariestad

31,0

73,5

79,2

83,5

85,8

72,9

12,3

80,3

Mark

31,3

71,6

78,6

86,1

85,5

75,1

20,6

81,5

Mellerud

34,5

64,1

68,1

75,1

81,7

74,6

22,6

75,2

Munkedal

37,6

74,7

76,6

84,7

85,9

76,4

19,7

80,9

Mölndal

25,1

69,2

80,2

88,6

89,9

79,4

17,3

84,9

Orust

37,2

80,3

78,5

86,6

87,8

77,2

20,6

82,4

Partille

26,2

71,8

79,5

88,2

88,1

78,2

18,1

84,0

Skara

29,9

64,0

72,9

81,4

85,0

76,2

18,1

79,0

Skövde

29,4

67,4

78,9

84,7

86,2

75,8

16,2

81,4

Sotenäs

48,8

73,9

79,7

88,1

89,3

76,8

18,3

83,2

Stenungsund

32,2

76,0

81,5

89,4

90,2

78,1

18,8

85,4

Strömstad

56,6

74,1

72,9

78,1

77,3

70,1

20,4

74,6

Svenljunga

33,3

64,8

78,5

83,6

84,3

74,5

20,8

80,1

Tanum

41,9

69,9

78,3

85,5

86,0

73,2

21,8

80,3

Tibro

22,9

69,6

74,2

81,8

78,6

72,9

12,8

76,9

Tidaholm

24,8

69,9

75,6

83,7

82,2

74,4

14,7

78,8

Tjörn

34,7

75,5

81,8

89,3

91,0

81,1

20,3

85,8

Tranemo

33,5

75,3

78,7

84,6

89,0

79,2

22,5

83,2

Trollhättan

23,4

67,1

71,0

79,4

82,7

72,4

13,4

76,5

Töreboda

29,5

63,5

72,0

76,0

78,8

72,5

19,4

74,9

Uddevalla

32,1

70,1

73,7

82,4

84,4

76,0

16,3

79,2

Ulricehamn

31,4

76,1

79,0

86,7

86,3

77,7

20,3

82,5

Vara

31,3

68,2

76,7

81,6

83,6

73,5

21,1

78,7

Vårgårda

33,6

69,0

79,8

86,6

86,7

80,2

21,8

83,5

Vänersborg

28,4

69,7

72,0

80,5

85,9

76,4

15,5

79,0

Åmål

16,7

66,1

70,2

75,3

82,5

73,8

18,5

75,8

Öckerö

33,1

75,5

81,7

89,3

92,6

81,8

18,1

86,9

Västra Götalands län

27,8

67,5

75,7

83,5

85,0

75,4

17,8

79,9

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Ale

22,1

71,1

86,1

91,9

91,4

82,5

24,7

88,5

Alingsås

21,7

75,4

83,8

89,9

89,3

82,1

31,9

86,4

Bengtsfors

23,3

68,5

66,7

75,0

80,8

72,0

33,5

73,9

Bollebygd

31,9

74,6

86,8

93,1

91,7

85,1

34,4

89,5

Borås

24,7

73,5

80,9

87,5

86,6

77,4

25,1

83,2

Dals-Ed

21,6

73,2

73,4

79,5

83,0

72,1

40,6

77,0

Essunga

30,1

74,4

85,3

90,1

90,0

80,6

41,7

86,5

Falköping

27,0

71,7

79,3

86,7

85,9

79,7

35,5

82,8

Färgelanda

19,9

76,1

80,1

84,6

88,3

79,1

37,6

83,0

Grästorp

20,3

74,4

83,3

89,4

86,7

81,8

39,0

85,2

Gullspång

18,1

62,1

71,4

77,3

81,3

76,5

26,8

77,1

Göteborg

20,6

62,0

78,0

83,9

82,2

72,8

24,9

79,5

Götene

33,3

72,7

82,7

91,3

91,3

84,2

31,1

87,5

Herrljunga

26,1

78,9

82,3

89,3

91,6

79,3

41,3

85,7

Hjo

27,1

74,8

81,6

90,3

89,3

80,4

32,3

85,6

Härryda

25,4

70,9

82,5

93,5

92,9

84,5

30,6

89,3

Karlsborg

29,2

80,1

85,7

87,4

86,4

80,1

27,3

84,8

Kungälv

24,5

75,8

85,7

92,5

92,0

84,6

29,6

88,9

Lerum

23,0

69,5

83,2

93,5

93,8

84,1

29,2

89,6

Lidköping

23,4

74,6

84,7

90,1

89,5

80,8

28,6

86,3

Lilla Edet

26,7

72,9

86,1

85,8

88,5

76,9

26,5

84,3

Lysekil

33,0

71,9

76,8

85,8

85,9

75,2

24,4

80,8

Mariestad

28,5

77,4

82,7

86,9

87,6

76,6

23,5

83,3

Mark

25,6

77,0

84,3

89,8

90,2

82,4

33,9

86,7

Mellerud

31,5

65,4

74,5

78,4

80,3

73,3

33,4

76,5

Munkedal

30,8

76,1

79,4

83,7

84,5

76,9

32,5

81,0

Mölndal

21,9

70,2

83,4

90,2

90,5

81,6

27,1

86,7

Orust

34,2

77,3

83,9

87,9

88,5

80,0

33,7

84,9

Partille

21,9

70,6

81,5

90,9

89,9

82,7

27,3

86,6

Skara

27,4

74,4

78,4

85,6

86,1

77,4

31,8

81,9

Skövde

25,5

68,4

81,6

88,0

89,8

81,0

26,1

84,9

Sotenäs

39,6

78,4

81,2

84,4

86,4

77,8

28,7

82,3

Stenungsund

27,2

74,2

85,5

91,8

92,7

85,1

31,0

89,1

Strömstad

38,7

74,5

67,6

69,0

67,9

65,4

32,7

67,5

Svenljunga

24,5

72,0

82,8

86,7

88,3

79,9

34,6

84,4

Tanum

36,1

76,2

77,3

81,4

85,9

78,2

40,5

80,8

Tibro

32,1

76,9

84,3

81,8

84,9

80,5

25,7

82,9

Tidaholm

19,1

72,2

84,2

85,6

90,2

82,6

28,0

85,8

Tjörn

33,5

76,6

85,6

91,0

91,8

83,1

31,6

87,8

Tranemo

32,2

79,1

84,6

89,4

89,5

85,9

38,8

87,4

Trollhättan

21,4

65,8

78,0

84,0

85,1

74,8

21,3

80,6

Töreboda

26,2

71,2

75,8

80,9

81,9

73,7

29,5

77,9

Uddevalla

24,6

70,2

80,2

84,5

85,6

78,3

27,0

82,2

Ulricehamn

23,5

77,1

85,3

90,6

89,7

80,9

34,9

86,7

Vara

29,1

75,5

81,4

87,0

89,1

80,9

39,5

84,7

Vårgårda

28,4

75,8

85,6

90,7

91,5

84,1

41,3

88,0

Vänersborg

23,4

70,8

77,7

84,6

85,1

78,2

26,7

81,4

Åmål

20,6

66,9

72,1

78,9

80,8

74,0

28,3

76,7

Öckerö

23,5

75,3

83,5

92,3

93,0

83,3

29,6

88,4

Västra Götalands län

23,9

68,6

80,0

86,5

86,5

77,8

28,5

82,8

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta