Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Geografi // Tätorter

Tätorter

Senast uppdaterad 2017-10-23
Förklaring
Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Avgränsningen sker med GIS-teknik där registerdata med uppgifter om befolkning kopplat till koordinatsatt information om enskilda fastigheter utnyttjas samt kompletterande registerinformation om byggnader. Till viss del utnyttjas även kartor och flygfoton.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd tätorter i Älvsbyns kommun 1980-2015

Tätort 1980 1990 2000 2010 2015
Korsträsk 403 449 425 323 317
Vidsel 802 756 619 533 526
Vistträsk 275 301 276 248 251
Älvsbyn 5 445 5 328 5 176 4 967 4 976

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta