Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2022-06-17
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2021

Kommun/Region Enkelresor per person
Arvika 8
Eda 11
Filipstad 20
Forshaga 10
Grums 11
Hagfors 8
Hammarö 14
Karlstad 20
Kil 10
Kristinehamn 18
Munkfors 34
Storfors 15
Sunne 10
Säffle 8
Torsby 7
Årjäng 8
Värmlands län 16
Riket 26
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2021

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Arvika 19 19 19 14 16 14 22 15 7 8
Eda 27 9 9 12 13 14 22 10 8 11
Filipstad 24 24 26 16 15 16 17 19 18 20
Forshaga 19 20 24 20 18 15 11 12 10 10
Grums 27 34 35 29 32 31 25 20 14 11
Hagfors 13 17 20 14 15 25 19 18 10 8
Hammarö 30 33 46 42 35 35 24 21 14 14
Karlstad 36 43 35 35 30 26 25 25 17 20
Kil 27 26 27 20 15 16 21 14 9 10
Kristinehamn 29 34 32 35 35 20 17 19 19 18
Munkfors 24 22 39 33 11 9 19 12 12 34
Storfors 22 20 20 22 16 18 14 25 13 15
Sunne 15 13 29 18 7 15 9 17 12 10
Säffle 23 17 26 20 20 20 16 11 7 8
Torsby 22 21 25 11 8 6 10 10 6 7
Årjäng 13 22 14 17 16 14 10 12 5 8
Värmlands län 25 28 28 26 23 21 20 20 14 16
Riket 43 41 38 39 34 32 33 35 23 26
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2021. Index år 1980=100

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Arvika 100 101 101 75 85 75 118 78 39 42
Eda 100 35 34 45 49 53 83 39 29 41
Filipstad 100 98 107 66 62 66 70 80 74 83
Forshaga 100 105 126 105 95 79 58 65 53 52
Grums 100 127 130 108 119 115 93 73 52 41
Hagfors 100 127 150 105 113 188 143 135 79 64
Hammarö 100 109 153 140 117 117 80 71 46 46
Karlstad 100 120 98 98 84 73 70 69 47 55
Kil 100 96 98 73 55 58 77 52 33 38
Kristinehamn 100 114 109 119 119 68 58 65 64 61
Munkfors 100 92 164 139 46 38 80 50 51 142
Storfors 100 94 92 101 73 83 64 115 58 68
Sunne 100 87 199 124 48 103 62 118 79 68
Säffle 100 75 115 89 89 89 71 50 33 34
Torsby 100 96 115 51 37 28 46 45 28 33
Årjäng 100 177 112 136 128 112 80 95 38 64
Värmlands län 100 111 111 103 92 84 80 78 56 62
Riket 100 96 89 90 79 75 77 82 54 61

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta