Kiruna kommun
Norrbottens län
Kiruna
Kiruna // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2023-01-19
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

Största arbetsgivare i Kiruna kommun 2022

     

Arbetsgivare

Antal anställda

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

KIRUNA KOMMUN

2 425

18,5

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG

2 275

17,3

REGION NORRBOTTEN

525

4,0

LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG

325

2,5

LKAB Malmtrafik AB

275

2,1

KIRUNABOSTÄDER AKTIEBOLAG

175

1,3

POLISMYNDIGHETEN

175

1,3

LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND

175

1,3

SVENSKA RYMDAKTIEBOLAGET

125

1,0

Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag

125

1,0

LKAB Mekaniska AB

125

1,0

LKAB Berg & Betong AB

125

1,0

KAUPPI ENTREPRENAD AB

125

1,0

Coop Norrbotten ekonomisk förening

125

1,0

Bravida Sverige AB

125

1,0

Totalt antal anställda i kommunen

 

13 124

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

 

7 225

Andel av antal anställda i kommunen

 

55,1

Källa: Statistiska centralbyråns Företagsregister

     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta