Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Samhällets service // Avstånd till livsmedelsbutik

Avstånd till livsmedelsbutik

Senast uppdaterad 2018-05-03
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till dagligvaruhandel med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste dagligvaruhandel.

Avstånd till närmaste livsmedelsbutik 2017

         

Kommun/Region

Andel (%) per avståndsklass

0-10 min

10-20 min

20-30 min

mer än 30 min

Askersund

91,0

9,0

0,0

0,0

Degerfors

99,2

0,8

0,0

0,0

Hallsberg

99,8

0,2

0,0

0,0

Hällefors

92,6

7,3

0,2

0,0

Karlskoga

98,5

1,5

0,0

0,0

Kumla

100,0

0,0

0,0

0,0

Laxå

97,4

2,6

0,0

0,0

Lekeberg

98,9

1,1

0,0

0,0

Lindesberg

95,8

4,2

0,0

0,0

Ljusnarsberg

96,3

3,7

0,0

0,0

Nora

97,1

2,9

0,0

0,0

Örebro

99,6

0,3

0,1

0,0

Örebro län

98,5

1,5

0,0

0,0

Riket

98,5

1,5

0,1

0,0

Källa: Tillväxtverket

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta