Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2020-01-23
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2019

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Arboga

255

5

2,0

Fagersta

306

6

2,0

Hallstahammar

2 434

16

0,7

Kungsör

818

7

0,9

Köping

2 728

0

0,0

Norberg

312

18

5,8

Sala

2 669

15

0,6

Skinnskatteberg

421

8

1,9

Surahammar

523

20

3,8

Västerås

10 505

4

0,0

Västmanlands län

20 971

99

0,5

Riket

742 361

3 046

0,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

411

411

406

406

406

321

321

321

321

290

Fagersta

211

211

211

211

211

211

306

306

306

306

Hallstahammar

2 748

2 631

2 631

2 631

2 354

2 354

2 384

2 388

2 388

2 424

Heby*

732

750

772

   

 

 

 

 

 

Kungsör

814

814

813

813

807

807

806

806

799

818

Köping

2 549

2 549

2 549

2 320

2 325

2 301

2 301

2 301

2 588

2 669

Norberg

321

340

340

340

340

340

340

312

312

312

Sala

2 572

2 572

2 572

2 745

2 745

2 781

2 781

2 781

2 669

2 669

Skinnskatteberg

206

206

206

162

162

163

209

209

218

218

Surahammar

548

461

461

469

469

461

461

461

523

519

Västerås

12 129

11 098

11 224

10 354

10 178

10 081

10 039

10 039

9 934

10 217

Västmanlands län

23 241

22 043

22 185

20 045

19 591

19 499

19 948

19 924

20 058

20 442

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

57

66

46

50

47

30

14

2

4

1

Fagersta

6

13

7

7

6

13

0

5

0

3

Hallstahammar

304

350

230

131

131

144

80

59

44

12

Heby*

19

10

13

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

49

47

46

38

27

35

67

34

6

0

Köping

145

70

47

68

137

171

38

9

2

1

Norberg

29

28

31

43

31

43

44

22

12

3

Sala

49

60

45

8

7

26

22

5

4

0

Skinnskatteberg

8

21

22

4

10

0

12

4

4

4

Surahammar

51

23

31

16

13

29

18

14

0

15

Västerås

31

44

27

34

31

38

23

7

2

5

Västmanlands län

748

732

545

349

393

499

318

161

78

44

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

13,9

16,1

11,3

12,3

11,6

9,3

4,4

0,6

1,2

0,3

Fagersta

2,8

6,2

3,3

3,3

2,8

6,2

0,0

1,6

0,0

1,0

Hallstahammar

11,1

13,3

8,7

5,0

5,6

6,1

3,4

2,5

1,8

0,5

Heby*

2,6

1,3

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

6,0

5,8

5,7

4,7

3,3

4,3

8,3

4,2

0,8

0,0

Köping

5,7

2,7

1,8

2,9

5,9

7,4

1,7

0,4

0,1

0,0

Norberg

9,0

8,2

9,1

12,6

9,1

12,6

12,9

7,1

3,8

1,0

Sala

1,9

2,3

1,7

0,3

0,3

0,9

0,8

0,2

0,1

0,0

Skinnskatteberg

3,9

10,2

10,7

2,5

6,2

0,0

5,7

1,9

1,8

1,8

Surahammar

9,3

5,0

6,7

3,4

2,8

6,3

3,9

3,0

0,0

2,9

Västerås

0,3

0,4

0,2

0,3

0,3

0,4

0,2

0,1

0,0

0,0

Västmanlands län

3,2

3,3

2,5

1,7

2,0

2,6

1,6

0,8

0,4

0,2

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

*) Heby tillhör sedan 2007-01-01 Uppsala län

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2019 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Arboga

411

406

406

406

321

321

321

321

290

255

Fagersta

211

211

211

211

211

306

306

306

306

306

Hallstahammar

2 631

2 631

2 631

2 354

2 354

2 384

2 388

2 388

2 424

2 434

Heby*

750

772

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

814

813

813

807

807

806

806

799

818

818

Köping

2 549

2 549

2 320

2 325

2 301

2 301

2 301

2 588

2 669

2 728

Norberg

340

340

340

340

340

340

312

312

312

312

Sala

2 572

2 572

2 745

2 745

2 781

2 781

2 781

2 669

2 669

2 669

Skinnskatteberg

206

206

162

162

163

209

209

218

218

421

Surahammar

461

461

469

469

461

461

461

523

519

523

Västerås

11 098

11 224

10 354

10 178

10 081

10 039

10 039

9 934

10 217

10 505

Västmanlands län

22 043

22 185

20 045

19 591

19 499

19 948

19 924

20 058

20 442

20 971

Riket

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Arboga

66

46

50

47

30

14

2

4

1

5

Fagersta

13

7

7

6

13

0

5

0

3

6

Hallstahammar

350

230

131

131

144

80

59

44

12

16

Heby*

10

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

47

46

38

27

35

67

34

6

0

7

Köping

70

47

68

137

171

38

9

2

1

0

Norberg

28

31

43

31

43

44