Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2005-12-02
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största ö är Ängsön.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Arboga

44

183

104

16

2

1

-

-

350

Fagersta

51

67

41

20

1

-

-

-

180

Hallstahammar

14

38

12

5

4

-

-

-

73

Heby

158

180

84

21

4

-

-

-

447

Kungsör

21

34

8

5

-

-

-

-

68

Köping

123

88

28

12

1

-

-

-

252

Norberg

236

127

37

5

-

-

-

-

405

Sala

174

138

58

12

1

-

-

-

383

Skinnskatteberg

118

150

60

17

3

-

-

-

348

Surahammar

36

63

21

8

3

-

-

-

131

Västerås

57

146

98

54

21

10

1

-

387

Västmanlands län

1 029

1 211

546

175

40

11

1

-

3 013

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Arboga

44

183

104

16

2

1

-

-

350

Fagersta

51

67

41

20

1

-

-

-

180

Hallstahammar

14

38

12

5

4

-

-

-

73

Heby

158

180

84

21

4

-

-

-

447

Kungsör

21

34

8

5

-

-

-

-

68

Köping

123

88

28

12

1

-

-

-

252

Norberg

236

127

37

5

-

-

-

-

405

Sala

174

138

58

12

1

-

-

-

383

Skinnskatteberg

118

150

60

17

3

-

-

-

348

Surahammar

36

63

21

8

3

-

-

-

131

Västerås

57

146

98

54

21

10

1

-

387

Västmanlands län

1 029

1 211

546

175

40

11

1

-

3 013

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta