Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Städer

Senast uppdaterad 2021-11-25
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2020

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2020*

Arboga

1200-talet

1 425

5 254

9 458

10 764

10 330

10 989

Fagersta

år 1944

-

-

13 062

11 029

11 130

11 826

Köping

före år 1474

1 323

4 657

13 492

17 296

17 743

18 720

Sala

år 1624

2 147

6 593

9 270

12 118

12 289

13 779

Västerås

okänt

2 824

11 999

59 877

102 548

110 877

128 660

Källa: Statistiska centralbyrån

* folkmängden avser tätorten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta