Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2020

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Mitt

Riket           

Region Mitt

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 403

90 105

7,8

8,7

Brott mot frihet och frid

13 711

170 069

14,4

16,4

Ärekränkningsbrott

829

11 949

0,9

1,2

Sexualbrott

2 079

25 030

2,2

2,4

Brott mot familj

110

1 458

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

37 848

421 495

39,7

40,6

Bedrägeribrott

17 190

218 308

18,0

21,0

Förskingring o annan trolöshet

870

14 059

0,9

1,4

Brott mot borgenärer

1 538

18 029

1,6

1,7

Skadegörelsebrott

11 289

233 610

11,8

22,5

Brott mot allmänheten

1 816

20 628

1,9

2,0

Brott mot staten

2 412

35 669

2,5

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

7 995

84 438

8,4

8,1

Brott mot narkotikastrafflagen

11 809

124 044

12,4

12,0

Övriga straffrättsliga brott

10 259

97 942

10,8

8,9

Summa brott

127 158

1 566 872

133,4

151,0

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2010-2020

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Mitt (Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Brott mot liv och hälsa