Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2023-04-03
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2022

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Mitt

Riket           

Region Mitt

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 422

90 765

7,7

8,7

Brott mot frihet och frid

13 441

160 582

13,9

15,3

Ärekränkningsbrott

734

9 831

0,8

0,9

Sexualbrott

2 142

24 656

2,2

2,4

Brott mot familj

128

1 449

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

35 310

392 744

36,6

37,5

Bedrägeribrott

16 331

195 929

16,9

18,7

Förskingring o annan trolöshet

875

12 834

0,9

1,2

Brott mot borgenärer

1 075

14 359

1,1

1,4

Skadegörelsebrott

9 792

211 366

10,1

20,2

Brott mot allmänheten

1 309

16 040

1,4

1,5

Brott mot staten

2 900

40 183

3,0

3,8

Brott mot trafikbrottslagen

7 309

68 949

7,6

6,6

Brott mot narkotikastrafflagen

12 977

113 475

13,4

10,8

Övriga straffrättsliga brott

9 158

94 308

9,5

8,9

Summa brott

120 903

1 447 470

125,3

138,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2012-2022

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Mitt (Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Brott mot liv och hälsa