Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2022-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2021

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Mitt

Riket           

Region Mitt

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 564

89 480

7,9

8,6

Brott mot frihet och frid

15 069

173 799

15,7

16,7

Ärekränkningsbrott

953

11 847

1,0

1,1

Sexualbrott

2 395

27 639

2,5

2,7

Brott mot familj

96

1 529

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

37 428

388 198

39,1

37,3

Bedrägeribrott

16 272

195 902

17,0

18,8

Förskingring o annan trolöshet

1 055

13 911

1,1

1,3

Brott mot borgenärer

1 006

14 155

1,1

1,4

Skadegörelsebrott

10 097

221 039

10,5

21,2

Brott mot allmänheten

1 662

19 177

1,7

1,8

Brott mot staten

2 540

36 728

2,7

3,5

Brott mot trafikbrottslagen

7 744

75 973

8,1

7,3

Brott mot narkotikastrafflagen

12 625

118 105

13,2

11,3

Övriga straffrättsliga brott

10 396

93 048

10,9

8,9

Summa brott

126 902

1 480 557

132,6

142,2

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2011-2021

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Mitt (Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brott mot liv och hälsa