Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2023-06-15
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2022 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västmanlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

343

326

270

269

Tumörer

233

249

218

229

Andningsorganens sjukdomar

74

70

60

57

Sjukdomar i nervsystemet

66

64

66

51

Yttre orsaker till sjukdom och död

51

65

36

63

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

69

45

74

43

Matsmältningsorganens sjukdomar

43

36

30

31

Covid-19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

30

47

28

39

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

22

38

29

32

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

32

28

37

32

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

25

27

25

24

Sjukdomar i urin- och könsorganen

18

21

15

18

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

4

6

4

Hudens och underhudens sjukdomar

6

4

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

4

3

3

Vissa perinatala tillstånd

4

3

1

1

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

1

4

3

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 030

1 032

908

901

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta