Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västmanlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

347

333

263

265

Tumörer

245

254

217

226

Sjukdomar i nervsystemet

63

47

63

48

Andningsorganens sjukdomar

60

51

48

48

Yttre orsaker till sjukdom och död

41

64

36

59

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

59

41

70

41

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

40

34

28

30

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

25

42

43

59

Matsmältningsorganens sjukdomar

23

43

28

30

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

23

32

23

23

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

23

27

34

31

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

6

15

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

4

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

6

4

3

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

6

2

2

3

Hudens och underhudens sjukdomar

5

1

3

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

976

996

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta