Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

       
         

Dödsorsaker

Västmanlands län

 

Riket

 

 

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

337

338

271

269

Tumörer

233

230

217

237

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

84

115

85

97

Sjukdomar i nervsystemet

69

58

66

49

Andningsorganens sjukdomar

61

67

54

53

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

44

66

35

58

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

66

42

80

47

Matsmältningsorganens sjukdomar

34

49

27

29

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

37

39

29

30

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

25

25

22

22

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

21

21

33

32

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

9

17

13

15

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

6

4

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

5

5

2

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

4

1

6

3

Vissa perinatala tillstånd

1

2

1

2

Hudens och underhudens sjukdomar

1

1

2

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

1 036

1 082

948

949

Källa: Socialstyrelsen

 

 

 

 

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta