Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västman-lands län

Riket             

Västman-lands län

Riket

Areella

4 066

245 937

14,8

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 499

60 832

5,5

4,6

Byggindustri

2 609

113 576

9,5

8,5

Handel

3 171

143 286

11,6

10,7

Hotell och restaurang

742

36 536

2,7

2,7

Transport och kommunikation

752

33 443

2,7

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 823

380 537

28,5

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 535

104 915

9,3

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 205

217 188

15,3

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

27 402

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

124

5 409

 

 

Totalt

27 526

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta