Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2023 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västman-lands län

Riket             

Västman-lands län

Riket

Areella

4 043

240 758

14,1

17,1

Tillverkning, gruvor, energi

1 518

64 011

5,3

4,5

Byggindustri

2 728

125 978

9,5

8,9

Handel

3 315

148 219

11,5

10,5

Hotell och restaurang

791

38 519

2,8

2,7

Transport och kommunikation

797

36 714

2,8

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 539

418 123

29,7

29,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 595

108 295

9,0

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 380

228 807

15,3

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

28 706

1 409 424

100

100

Näringsgren okänd

111

6 191

 

 

Totalt

28 817

1 415 615

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta