Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2021 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västman-lands län

Riket             

Västman-lands län

Riket

Areella

4 094

244 775

14,6

17,9

Tillverkning, gruvor, energi

1 497

62 289

5,3

4,6

Byggindustri

2 684

119 600

9,6

8,8

Handel

3 255

146 506

11,6

10,7

Hotell och restaurang

769

37 417

2,7

2,7

Transport och kommunikation

782

35 164

2,8

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 028

393 035

28,7

28,8

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 569

105 773

9,2

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 310

222 148

15,4

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

27 988

1 366 707

100

100

Näringsgren okänd

117

5 818

 

 

Totalt

28 105

1 372 525

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta