Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2022

         

Omsättning

Västmanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

450

2 078

25 274

101 721

250-999 Tkr

139

346

7 457

17 595

1-1,9 Mnkr

60

139

2 978

6 820

2-4,9 Mnkr

58

160

3 377

6 722

5-9,9 Mnkr

43

67

2 015

3 891

10-49 Mnkr

70

85

3 387

5 814

50-99 Mnkr

12

23

973

1 461

100 - Mnkr

32

36

1 641

2 214

Samtliga

864

2 934

47 102

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2013-2022

                     

Västmanlands län

               

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

358

393

397

385

380

405

438

430

467

450

250-999 Tkr

125

130

119

120

123

144

131

117

131

139

1-1,9 Mnkr

52

43

45

61

54

50

67

56

64

60

2-4,9 Mnkr

49

51

64

51

52

46

43

51

49

58

5-9,9 Mnkr

32

43

37

38

49

43

35

36

41

43

10-49 Mnkr

42

39

36

42

43

56

65

62

57

70

50-99 Mnkr

17

15

15

13

14

10

16

14

16

12

100 - Mnkr

23

24

25

23

25

29

25

29

27

32

Samtliga

698

738

738

733

740

783

820

795

852

864

Omsättning

Importföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

1 298

1 376

1 435

1 569

1 700

1 644

1 734

1 773

1 901

2 078

250-999 Tkr

302

307

324

306

339

309

299

312

341

346

1-1,9 Mnkr

104

113

134

130

118

115

134

127

146

139

2-4,9 Mnkr

118

109

120

128

135

150

141

140

141

160

5-9,9 Mnkr

41

51

51

63

59

65

73

64

57

67

10-49 Mnkr

61

66

63

64

68

72

69

68

81

85

50-99 Mnkr

9

8

12

14

16

16

21

18

16

23

100 - Mnkr

29

26

25

24

29

32

28

30

33

36

Samtliga

1 962

2 056

2 164

2 298

2 464

2 403

2 499

2 532

2 716

2 934

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

25 384

25 274

250-999 Tkr

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

7 191

7 457

1-1,9 Mnkr

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2 938

2 978

2-4,9 Mnkr

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

3 284

3 377

5-9,9 Mnkr

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

1 873

2 015

10-49 Mnkr

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

3 241

3 387

50-99 Mnkr

658

713

730

731

726

796

824

847

875

973

100 - Mnkr

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

1 477

1 641

Samtliga

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

46 263

47 102

Omsättning

Importföretag

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

94 821

#####

250-999 Tkr

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

16 662

17 595

1-1,9 Mnkr

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

6 501

6 820

2-4,9 Mnkr

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

6 523

6 722

5-9,9 Mnkr

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

3 681

3 891

10-49 Mnkr

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

5 423

5 814

50-99 Mnkr

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

1 355

1 461

100 - Mnkr

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

1 869

2 214

Samtliga

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

136 835

#####

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta