Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2020

         

Omsättning

Västmanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

430

1 773

22 522

85 513

250-999 Tkr

117

312

6 723

16 003

1-1,9 Mnkr

56

127

2 684

5 937

2-4,9 Mnkr

51

140

3 177

6 041

5-9,9 Mnkr

36

64

1 840

3 481

10-49 Mnkr

62

68

3 014

5 126

50-99 Mnkr

14

18

847

1 238

100 - Mnkr

29

30

1 364

1 667

Samtliga

795

2 532

42 171

125 006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2011-2020

                     

Västmanlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

320

361

358

393

397

385

380

405

438

430

250-999 Tkr

120

108

125

130

119

120

123

144

131

117

1-1,9 Mnkr

51

52

52

43

45

61

54

50

67

56

2-4,9 Mnkr

46

48

49

51

64

51

52

46

43

51

5-9,9 Mnkr

26

31

32

43

37

38

49

43

35

36

10-49 Mnkr

48

48

42

39

36

42

43

56

65

62

50-99 Mnkr

14

15

17

15

15

13

14

10

16

14

100 - Mnkr

25

22

23

24

25

23

25

29

25

29

Samtliga

650

685

698

738

738

733

740

783

820

795

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

1 049

1 100

1 298

1 376

1 435

1 569

1 700

1 644

1 734

1 773

250-999 Tkr

305

304

302

307

324

306

339

309

299

312

1-1,9 Mnkr

111

111

104

113

134

130

118

115

134

127

2-4,9 Mnkr

104

106

118

109

120

128

135

150

141

140

5-9,9 Mnkr

47

47

41

51

51

63

59

65

73

64

10-49 Mnkr

62

56

61

66

63

64

68

72

69

68

50-99 Mnkr

13

13

9

8

12

14

16

16

21

18

100 - Mnkr

29

27

29

26

25

24

29

32

28

30

Samtliga

1 720

1 764

1 962

2 056

2 164

2 298

2 464

2 403

2 499

2 532

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

250-999 Tkr

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

1-1,9 Mnkr

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2-4,9 Mnkr

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

5-9,9 Mnkr

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

10-49 Mnkr

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

50-99 Mnkr

700

683

658

713

730

731

726

796

824

847

100 - Mnkr

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

Samtliga

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

250-999 Tkr

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

1-1,9 Mnkr

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

2-4,9 Mnkr

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

5-9,9 Mnkr

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

10-49 Mnkr

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

50-99 Mnkr

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

100 - Mnkr

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta