Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Politik // Valresultat regionvalet

Valresultat regionvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Procent- och mandatfördelning regionfullmäktigvalet 2022. Västmanlands län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 34 616 20,4 16
Centerpartiet 9 733 5,7 5
Liberalerna (fd Folkpartiet) 8 333 4,9 4
Kristdemokraterna 11 863 7,0 6
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 55 834 32,9 26
Vänsterpartiet 13 927 8,2 6
Miljöpartiet de gröna 3 476 2,0
Sverigedemokraterna 30 637 18,1 14
Övriga anmälda partier 1 165 0,7
Samtliga partier 169 584 100 77
Summa giltiga röster 169 584
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 99
Ogiltiga röster blanka 3 454
Ogiltiga röster övriga 145
Summa avgivna röster 173 282
Röstberättigade 219 446
Valdeltagande 79,0
Källa: Valmyndigheten
Mandatfördelning i landstings-, regionfullmäktige efter valen 1998-2022. Västmanlands län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Moderaterna 14 11 17 19 17 16 16
Centerpartiet 4 5 6 4 4 5 5
Liberalerna (fd Folkpartiet) 5 11 7 6 5 6 4
Kristdemokraterna 7 6 5 4 3 5 6
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29 37 30 31 30 27 26
Vänsterpartiet 9 8 5 5 6 6 6
Miljöpartiet de gröna 3 3 3 4 4
Sverigedemokraterna 4 8 12 14
Sjukvårdspartiet - Västmanland 4
Övriga anmälda partier
Samtliga partier 71 81 77 77 77 77 77

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta