Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-04-11
Förklaring
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) producerar en årlig statistik över anställda i regionerna per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i regionerna samt vissa regionägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal regionanställda läkare per region 2021

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2021

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Region Stockholm

6 434

5 727

2 415 139

2,4

Region Uppsala

1 689

1 529

395 026

3,9

Region Sörmland

995

922

301 801

3,1

Region Östergötland

2 105

1 939

469 704

4,1

Region Jönköpings län

1 305

1 182

367 064

3,2

Region Kronoberg

627

576

203 340

2,8

Region Kalmar

894

823

247 175

3,3

Region Gotland

244

241

61 001

3,9

Region Blekinge

547

514

158 937

3,2

Region Skåne

4 990

4 572

1 402 425

3,3

Region Halland

1 014

906

340 243

2,7

Västra Götalandsregionen

6 132

5 577

1 744 859

3,2

Region Värmland

903

834

283 196

2,9

Region Örebro län

1 229

1 143

306 792

3,7

Region Västmanland

776

705

278 967

2,5

Region Dalarna

991

876

288 387

3,0

Region Gävleborg

948

864

287 767

3,0

Region Västernorrland

808

730

244 193

3,0

Region Jämtland Härjedalen

563

492

132 054

3,7

Region Västerbotten

1 415

1 302

274 563

4,7

Region Norrbotten

781

713

249 693

2,9

Samtliga regioner

35 390

32 167

10 452 326

3,1

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Antal regionanställda läkare 2011-2021

                       

Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Region Stockholm

5 472

5 588

5 627

5 774

5 856

5 772

5 799

5 805

5 891

6 291

6 434

Region Uppsala

1 421

1 452

1 470

1 509

1 545

1 584

1 621

1 666

1 687

1 708

1 689

Region Sörmland

722

701

734

753

765

797

833

852

885

938

995

Region Östergötland

1 487

1 539

1 593

1 660

1 756

1 815

1 885

1 944

1 968

2 031

2 105

Region Jönköpings län

964

1 005

1 039

1 081

1 115

1 108

1 154

1 162

1 196

1 263

1 305

Region Kronoberg

511

536

527

542

532

556

586

606

622

624

627

Region Kalmar

695

709

729

734

766

780

775

813

828

876

894

Region Gotland

168

173

196

197

209

213

205

220

232

244

244

Region Blekinge

442

456

475

483

501

503

510

520

535

534

547

Region Skåne

3 960

3 963

3 978

4 034

4 219

4 357

4 483

4 616

4 723

4 868

4 990

Region Halland

788

814

855

882

879

897

952

962

960

981

1 014

Västra Götalandsregionen

4 975

5 107

5 201

5 325

5 410

5 528

5 723

5 858

5 941

6 041

6 132

Region Värmland

772

783

792

781

796

817

821

836

864

882

903

Region Örebro län

1 000

992

1 014

1 042

1 076

1 123

1 143

1 142

1 177

1 215

1 229

Region Västmanland

607

635

675

691

706

714

735

739

758

766

776

Region Dalarna

840

835

863

874

885

895

908

915

934

960

991

Region Gävleborg

731

763

787

806

820

847

842

853

915

936

948

Region Västernorrland

665

690

672

692

706

718

695

690

735

786

808

Region Jämtland Härjedalen

436

433

440

443

450

476

501

499

525

548

563

Region Västerbotten

1 156

1 175

1 205

1 231

1 235

1 228

1 296

1 379

1 403

1 394

1 415

Region Norrbotten

649

687

713

710

727

744

737

741

756

773

781

Samtliga regioner

28 461

29 036

29 585

30 244

30 954

31 472

32 204

32 818

33 535

34 659

35 390

                       

Antal regionanställda läkare 2011-2021, årsarbetare per 1000 invånare

                       

Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Region Stockholm

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,4

Region Uppsala

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,0

4,0

3,9

Region Sörmland

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

Region Östergötland

3,2

3,3

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

Region Jönköpings län

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

3,2

3,2

Region Kronoberg

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

Region Kalmar

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

Region Gotland

2,4

2,7

3,4

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

3,9

4,1

3,9

Region Blekinge

2,8

2,8

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,2

Region Skåne

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

Region Halland

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

2,6

2,7

Västra Götalandsregionen

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

Region Värmland

2,4

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

Region Örebro län

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4