Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Pågående långa sjukfall

Pågående långa sjukfall

Senast uppdaterad 2016-04-11
Förklaring
Sjukskrivningstidens längd mäts från datum för sjukanmälan till arbetsgivare eller försäkringskassa fram till den sista i månaden.

Pågående långa sjukfall med sjuk- eller rehabiliteringspenning totalt samt per 1000 invånare 16-64 år, december 2017

         

Allmän försäkringskassa

Pågående ärenden december 2017

Pågående ärenden per 1000 av befolkningen 16-64 år

Längre än 60 dagar

därav längre än 365 dagar

Längre än 60 dagar

Längre än 365 dagar

Stockholms län

28 718

12 895

19,3

8,7

Uppsala län

5 394

2 429

23,4

10,5

Södermanlands län

4 598

2 391

27,0

14,1

Östergötlands län

5 368

2 546

19,2

9,1

Jönköpings län

5 566

2 877

26,0

13,4

Kronobergs län

2 881

1 462

24,4

12,4

Kalmar län

3 607

1 928

25,5

13,6

Gotlands län

673

273

19,6

8,0

Blekinge län

2 081

984

22,3

10,6

Skåne län

17 375

8 294

21,1

10,1

Hallands län

4 040

1 782

21,0

9,3

Västra Götalands län

29 177

15 405

27,8

14,7

Värmlands län

3 989

2 036

24,0

12,3

Örebro län

4 547

2 489

25,2

13,8

Västmanlands län

3 745

1 782

23,1

11,0

Dalarnas län

4 235

2 008

25,5

12,1

Gävleborgs län

4 373

2 058

26,0

12,3

Västernorrlands län

3 584

1 894

24,9

13,2

Jämtlands län

1 531

689

20,0

9,0

Västerbottens län

4 169

2 220

25,4

13,5

Norrbottens län

2 747

1 237

18,2

8,2

Riket

142 450

69 695

22,9

11,2

Källa: Försäkringskassan

Pågående långa sjukfall med sjuk- eller rehabiliteringspenning per 1000   invånare 16-64 år efter försäkringskasseområde, december 2007-2017

                       

Allmän försäkringskassa

Pågående ärenden per 1000 invånare (16-64 år)

Längre än 60 dagar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

19,6

16,3

13,0

12,5

14,3

15,9

17,5

19,9

21,3

21,2

19,3

Uppsala län

25,6

20,8

15,8

15,1

17,0

17,7

19,5

21,9

24,1

23,9

23,4

Södermanlands län

25,0

17,4

13,8

12,9

15,2

17,8

21,3

24,5

27,1

29,4

27,0

Östergötlands län

22,3

16,5

13,0

12,0

14,1

15,6

17,2

18,9

20,3

20,1

19,2

Jönköpings län

19,7

16,1

15,3

14,6

16,9

19,0

20,6

23,4

25,7

27,1

26,0

Kronobergs län

22,7

19,3

16,4

15,4

17,9

19,3

20,6

23,1

25,4

26,1

24,4

Kalmar län

23,6

19,2

15,1

15,1

17,4

19,6

21,7

24,7

26,6

27,8

25,5

Gotlands län

21,1

15,5

12,7

12,1

13,8

15,8

17,0

21,2

22,7

22,2

19,6

Blekinge län

23,0

18,2

14,1

13,3

15,7

16,9

18,0

21,0

22,3

25,4

22,3

Skåne län

22,6

17,0

13,2

12,3

13,7

15,0

17,2

19,8

22,0

22,0

21,1

Hallands län

22,1

16,6

13,7

13,4

15,1

16,7

19,7

22,1

22,4

22,7

21,0

Västra Götalands län

21,5

16,0

12,6

13,6

16,9

19,6

22,4

26,1

29,0

30,3

27,8

Värmlands län

25,8

17,4

12,1

11,7

14,6

17,0

20,8

23,0

26,0

26,7

24,0

Örebro län

27,0

21,6

16,8

15,2

18,4

20,1

22,5

26,2

30,4

30,9

25,2

Västmanlands län

24,6

18,3

14,9

13,4

16,7

18,3

20,1

23,7

27,1

28,7

23,1

Dalarnas län

24,8

18,0

15,0

14,1

17,4

18,9

22,1

25,6

27,6

27,0

25,5

Gävleborgs län

18,7

15,4

12,7

12,5

15,4

18,8

20,2

23,8

27,3

27,4

26,0

Västernorrlands län

32,1

25,3

18,1

16,5

19,5

20,1

23,3

28,4

33,5

36,0

24,9

Jämtlands län

38,0

26,4

19,1

17,6

22,7

24,7

27,8

31,2

31,8

27,6

20,0

Västerbottens län

28,1

20,4

15,6

15,2

18,7

19,7

22,3

26,9

31,1

32,1

25,4

Norrbottens län