Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2019-12-18
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2017

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Falkenberg 370 81
Halmstad 389 85
Hylte 329 72
Kungsbacka 274 60
Laholm 270 59
Varberg 447 97
Hallands län 358 78
Riket 459 100
BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 254 279 292 294 307 318 325 324 330 345 464 370
Halmstad 283 304 310 294 312 324 334 332 342 359 371 389
Hylte 361 405 377 372 322 398 333 317 331 322 392 329
Kungsbacka 185 201 210 203 210 230 231 233 240 249 268 274
Laholm 204 227 231 222 229 238 236 235 235 252 273 270
Varberg 420 363 450 376 466 409 392 435 411 391 358 447
Hallands län 286 289 311 289 317 318 310 318 319 326 349 358
Riket 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 445 459

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

74

77

79

83

82

82

84

82

81

80

104

81

Halmstad

83

84

84

83

83

84

86

84

84

84

83

85

Hylte

106

112

102

105

86

103

86

81

82

75

88

72

Kungsbacka

54

56

57

57

56

59

60

59

59

58

60

60

Laholm

60

63

63

63

61

61

61

60

58

59

61

59

Varberg

123

101

122

106

124

106

101

111

101

91

80

97

Hallands län

84

80

85

82

84

82

80

81

79

76

78

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Falkenberg

100

110

115

116

121

125

128

128

130

136

183

146

Halmstad

100

107

110

104

110

114

118

117

121

127

131

137

Hylte

100

112

104

103

89

110

92

88

92

89

109

91

Kungsbacka

100

109

114

110

114

124

125

126

130

135

145

148

Laholm

100

111

113

109

112

117

116

115

115

124

134

132

Varberg

100

86

107

90

111

97

93

104

98

93

85

106

Hallands län

100

101

109

101

111

111

108

111

112

114

122

125

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta