Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2019, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Falkenberg 21,10 10,82 31,92
Halmstad 20,98 10,82 31,80
Hylte 21,45 10,82 32,27
Kungsbacka 21,33 10,82 32,15
Laholm 20,58 10,82 31,40
Varberg 20,33 10,82 31,15
Hallands län 20,96 10,82 31,78
Riket 20,70 11,49 32,19

Primärkommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

21,30

21,30

21,30

21,30

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

21,10

Halmstad

20,03

20,03

20,78

20,78

20,43

20,43

20,43

20,43

20,43

20,98

20,98

20,98

Hylte

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

21,45

Kungsbacka

21,53

21,53

21,53

21,53

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

Laholm

20,28

20,78

20,78

20,78

20,58

20,58

20,58

20,58

20,58

20,58

20,58

20,58

Varberg

20,53

20,53

20,53

20,53

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

Hallands län

20,77

20,81

21,03

21,03

20,80

20,80

20,80

20,80

20,80

20,96

20,96

20,96

Riket

20,71

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,70

                         

Landstingskommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hallands län

9,72

9,72

9,72

9,72

10,42

10,42

10,42

10,82

10,82

10,82

10,82

10,82

Riket

10,73

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2008-2019. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Falkenberg

100

100

100

100

99

99

99

99

99

99

99

99

Halmstad

100

100

104

104

102

102

102

102

102

105

105

105

Hylte

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kungsbacka

100

100

100

100

99

99

99

99

99

99

99

99

Laholm

100

102

102

102

101

101

101

101

101

101

101

101

Varberg

100

100

100

100

99

99

99

99

99

99

99

99

Hallands län

100

100

101

101

100

100

100

100

100

101

101

101

Riket

100

100

100

100

99

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2008-2019. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hallands län

100

100

100

100

107

107

107

111

111

111

111

111

Riket

100

101

101

101

103

104

104

105

106

106

106

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta