Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 193,9 90
Halmstad 203,9 95
Hylte 176,2 82
Kungsbacka 248,4 115
Laholm 187,7 87
Varberg 213,1 99
Hallands län 213,4 99
Riket 215,5 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 138,9 147,1 153,8 155,8 158,5 163,1 169,2 173,1 175,8 182,3 187,6 193,9
Halmstad 149,4 156,9 164,6 165,6 168,8 171,9 176,9 181,5 184,1 189,9 197,2 203,9
Hylte 138,9 146,1 151,9 152,3 157,0 159,2 165,6 167,5 164,9 167,3 168,5 176,2
Kungsbacka 176,8 186,1 196,5 196,1 200,1 205,8 213,5 220,1 225,9 233,8 242,1 248,4
Laholm 137,3 144,9 152,7 152,9 156,7 159,6 166,8 170,8 173,0 178,7 183,5 187,7
Varberg 147,8 155,0 164,7 167,5 169,8 174,8 181,1 186,1 192,6 200,2 206,8 213,1
Hallands län 153,0 161,0 169,7 170,8 174,1 178,4 184,8 189,7 193,7 200,2 207,0 213,4
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 88 89 89 90 90 91 91 91 91 90 90 90
Halmstad 95 95 95 95 96 95 95 95 95 94 94 95
Hylte 88 88 88 88 89 88 89 88 85 83 81 82
Kungsbacka 112 113 114 113 114 114 115 116 116 116 116 115
Laholm 87 88 88 88 89 89 90 90 89 89 88 87
Varberg 94 94 95 96 96 97 98 98 99 99 99 99
Hallands län 97 97 98 98 99 99 99 100 100 99 99 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta