Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2016-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 406 000 kronor i genomsnitt för riket 2014. Detta värde har erhållit index 100. BRP per invånare var högst i Stockholms län, 42 procent högre än genomsnittet för riket. Lägst BRP per invånare hade Södermanlands län med index på 73, dvs 27 procent lägre än riksgenomsnittet. Indexvärdet avseende BRP per invånare för Norrbottens län var 99,5, dvs 0,5 procent lägre än riksgenomsnittet (i tabellen avrundat till index 100).

Bruttoregionprodukt per invånare 2014. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 576 142
Uppsala län 379 93
Södermanlands län 298 73
Östergötlands län 357 88
Jönköpings län 352 87
Kronobergs län 367 90
Kalmar län 315 78
Gotlands län 309 76
Blekinge län 324 80
Skåne län 347 85
Hallands län 319 79
Västra Götalands län 404 100
Värmlands län 312 77
Örebro län 349 86
Västmanlands län 336 83
Dalarnas län 337 83
Gävleborgs län 325 80
Västernorrlands län 358 88
Jämtlands län 332 82
Västerbottens län 340 84
Norrbottens län 404 100
Riket 406 100,0
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta