Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

2015 var riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt 874 000 kronor. Högst låg Stockholms län 1 079 000 kronor, närmast följt av Västra Götalands län med 873 000 kronor. Lägsta BRP per sysselsatt har Gotlands län, 627 000 kronor. BRP per sysselsatt i Norrbottens län var 842 000 kronor.

Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2015. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 079 123
Uppsala län 844 97
Södermanlands län 757 87
Östergötlands län 800 92
Jönköpings län 720 82
Kronobergs län 800 92
Kalmar län 742 85
Gotlands län 627 72
Blekinge län 775 89
Skåne län 800 92
Hallands län 724 83
Västra Götalands län 873 100
Värmlands län 769 88
Örebro län 754 86
Västmanlands län 813 93
Dalarnas län 780 89
Gävleborgs län 768 88
Västernorrlands län 804 92
Jämtlands län 720 82
Västerbottens län 755 86
Norrbottens län 842 96
Riket 874 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta