Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge

Disponibel inkomst är ett bättre mått på regional välfärd än BRP. Den visar hur mycket hushållen i länet kan använda för privat konsumtion t ex bostad, mat, kläder och bil. Det som inte konsumeras sparas för framtida bruk. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (t ex socialbidrag, barnbidrag och bostadsbidrag). Den disponibla inkomsten är 198 000 kronor i genomsnitt per invånare. Högst är den disponibla inkomsten i Stockholms län med 230 000 kronor och lägst i Blekinge län med 186 000 kronor per invånare.
I Norrbottens län är den disponibla inkomsten per invånare 198 000 kronor.

Disponibel inkomst per invånare 2015, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 230
Uppsala län 201
Södermanlands län 190
Östergötlands län 194
Jönköpings län 193
Kronobergs län 193
Kalmar län 190
Gotlands län 189
Blekinge län 186
Skåne län 200
Hallands län 214
Västra Götalands län 201
Värmlands län 190
Örebro län 188
Västmanlands län 195
Dalarnas län 192
Gävleborgs län 187
Västernorrlands län 192
Jämtlands län 190
Västerbottens län 187
Norrbottens län 198
Riket 204

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta