Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2016-12-21
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge

Disponibel inkomst är ett bättre mått på regional välfärd än BRP. Den visar hur mycket hushållen i länet kan använda för privat konsumtion t ex bostad, mat, kläder och bil. Det som inte konsumeras sparas för framtida bruk. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (t ex socialbidrag, barnbidrag och bostadsbidrag). Den disponibla inkomsten är 198 000 kronor i genomsnitt per invånare. Högst är den disponibla inkomsten i Stockholms län med 231 000 kronor och lägst i Värmlands län med 174 000 kronor per invånare.
I Norrbottens län är den disponibla inkomsten per invånare 193 000 kronor.

Disponibel inkomst per invånare 2014, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 231
Uppsala län 197
Södermanlands län 185
Östergötlands län 186
Jönköpings län 188
Kronobergs län 185
Kalmar län 184
Gotlands län 178
Blekinge län 181
Skåne län 187
Hallands län 205
Västra Götalands län 195
Värmlands län 174
Örebro län 179
Västmanlands län 191
Dalarnas län 183
Gävleborgs län 180
Västernorrlands län 186
Jämtlands län 177
Västerbottens län 180
Norrbottens län 193
Riket 198

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta