Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2019-12-31 i Värmlands län jämfört med riket

             

Ålder

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 284

7 827

2,6

2,8

2,8

3,0

5-9

7 718

8 032

2,7

2,8

2,9

3,1

10-14

7 397

7 921

2,6

2,8

2,9

3,0

15-19

7 014

7 778

2,5

2,8

2,6

2,9

20-24

7 520

8 561

2,7

3,0

2,7

3,0

25-29

8 687

9 731

3,1

3,4

3,5

3,7

30-34

8 131

8 809

2,9

3,1

3,4

3,6

35-39

7 459

7 769

2,6

2,8

3,1

3,2

40-44

7 346

7 724

2,6

2,7

3,0

3,1

45-49

8 637

8 897

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

9 240

9 774

3,3

3,5

3,2

3,3

55-59

8 796

9 113

3,1

3,2

3,0

3,0

60-64

8 798

8 838

3,1

3,1

2,7

2,8

65-69

8 716

8 629

3,1

3,1

2,6

2,6

70-74

9 070

8 980

3,2

3,2

2,8

2,6

75-79

7 186

6 466

2,5

2,3

2,2

2,0

80-84

5 203

4 065

1,8

1,4

1,5

1,2

85-89

3 580

2 311

1,3

0,8

1,0

0,6

90-94

1 812

867

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

484

181

0,2

0,1

0,2

0,1

100-

56

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

140 134

142 280

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta