Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Värmlands län jämfört med riket

             

Ålder

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 495

7 841

2,7

2,8

2,9

3,0

5-9

7 565

8 024

2,7

2,9

2,9

3,1

10-14

7 221

7 769

2,6

2,8

2,8

3,0

15-19

7 096

7 762

2,5

2,8

2,6

2,9

20-24

7 719

8 570

2,7

3,0

2,8

3,0

25-29

8 812

9 809

3,1

3,5

3,5

3,7

30-34

7 714

8 465

2,7

3,0

3,3

3,5

35-39

7 404

7 680

2,6

2,7

3,1

3,2

40-44

7 579

7 943

2,7

2,8

3,0

3,2

45-49

8 539

8 935

3,0

3,2

3,2

3,3

50-54

9 547

10 059

3,4

3,6

3,3

3,4

55-59

8 583

8 872

3,0

3,2

2,9

3,0

60-64

8 884

8 766

3,2

3,1

2,8

2,8

65-69

8 834

8 805

3,1

3,1

2,7

2,7

70-74

9 157

9 008

3,3

3,2

2,8

2,7

75-79

6 756

6 011

2,4

2,1

2,0

1,9

80-84

5 066

3 970

1,8

1,4

1,4

1,1

85-89

3 587

2 259

1,3

0,8

1,0

0,6

90-94

1 810

868

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

484

157

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

48

9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

139 900

141 582

49,7

50,3

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta