Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Jämställdhet i kommunernas ful…

Jämställdhet i kommunernas fullmäktige

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Arvika

26

23

49

53,1

46,9

100

Eda

15

20

35

42,9

57,1

100

Filipstad

16

21

37

43,2

56,8

100

Forshaga

17

24

41

41,5

58,5

100

Grums

18

13

31

58,1

41,9

100

Hagfors

14

21

35

40,0

60,0

100

Hammarö

12

19

31

38,7

61,3

100

Karlstad

28

33

61

45,9

54,1

100

Kil

16

25

41

39,0

61,0

100

Kristinehamn

20

21

41

48,8

51,2

100

Munkfors

11

10

21

52,4

47,6

100

Storfors

10

17

27

37,0

63,0

100

Sunne

18

23

41

43,9

56,1

100

Säffle

19

22

41

46,3

53,7

100

Torsby

13

18

31

41,9

58,1

100

Årjäng

13

22

35

37,1

62,9

100

Genomsnitt Värmlands län

266

332

598

44,5

55,5

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Arvika

32,7

36,7

34,7

40,8

42,9

42,9

34,7

42,9

42,9

53,1

Eda

22,0

26,8

31,7

36,6

36,6

39,0

43,9

45,7

42,9

42,9

Filipstad

31,7

36,6

32,4

43,2

35,1

43,2

37,8

37,8

37,8

43,2

Forshaga

34,1

43,9

34,1

41,5

39,0

39,0

46,3

41,5

46,3

41,5

Grums

37,8

44,4

43,6

48,7

54,8

54,8

45,2

51,6

54,8

58,1

Hagfors

36,7

38,8

30,6

46,9

41,5

41,5

39,0

42,9

48,6

40,0

Hammarö

41,9

35,5

35,5

45,2

48,4

38,7

35,5

35,5

45,2

38,7

Karlstad

27,9

37,7

34,4

42,6

42,6

42,6

41,0

49,2

50,8

45,9

Kil

35,9

35,9

30,8

43,6

38,5

42,9

40,0

42,9

48,6

39,0

Kristinehamn

32,7

32,7

38,8

46,9

40,8

40,8

41,5

43,9

51,2

48,8

Munkfors

25,6

33,3

30,8

46,2

48,4

45,2

45,2

54,8

48,0

52,4

Storfors

42,9

42,9

48,6

45,7

48,6

45,7

40,0

38,7

44,4

37,0

Sunne

26,8

34,1

39,0

43,9

51,2

43,9

43,9

51,2

51,2

43,9

Säffle

30,6

30,6

34,7

42,9

42,9

36,6

48,8

48,8

46,3

46,3

Torsby

32,7

34,7

30,6

40,8

48,8

43,9

46,3

38,7

45,2

41,9

Årjäng

22,0

26,8

34,1

41,5

39,0

41,5

36,6

41,5

42,9

37,1

Genomsnitt Värmlands län

31,9

35,7

35,1

43,5

43,3

42,4

41,5

44,4

46,8

44,5

Genomsnitt Riket

30,3

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Arvika

108

109

102

99

103

101

82

100

98

122

Eda

72

79

93

89

88

92

104

106

98

99

Filipstad

105

108

95

105

84

102

89

88

87

100

Forshaga

113

130

100

100

94

92

110

96

106

96

Grums

125

132

128

118

132

129

107

120

125

134

Hagfors

121

115

90

114

100

98

92

100

111

92

Hammarö

138

105

104

109

116

91

84

82

103

89

Karlstad

92

112

101

103

102

101

97

114

116

106

Kil

118

106

90

105

92

101

95

100

111

90

Kristinehamn

108

97

114

114

98

96

98

102

117

113

Munkfors

85

99

90

112

116

107

107

127

110

121

Storfors

141

127

143

111

117

108

95

90

102

85

Sunne

89

101

115

106

123

104

104

119

117

101

Säffle

101

91

102

104

103

86

115

113

106

107

Torsby

108

103

90

99

117

104

110

90

103

97

Årjäng

72

79

100

100

94

98

86

96

98

86

Genomsnitt Värmlands län

105

106

103

105

104

100

98

103

107

103

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta