Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Arvika

226,2

277,8

Eda

206,5

235,8

Filipstad

208,8

253,3

Forshaga

231,6

294,3

Grums

218,0

294,8

Hagfors

218,3

278,7

Hammarö

272,7

371,9

Karlstad

245,8

313,1

Kil

232,5

302,7

Kristinehamn

224,0

279,4

Munkfors

208,0

260,3

Storfors

217,2

284,0

Sunne

224,5

274,9

Säffle

209,9

271,1

Torsby

223,5

257,5

Årjäng

205,7

226,1

Värmlands län

231,4

290,8

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     
     

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arvika

167,3

174,6

179,5

181,6

186,7

193,5

200,0

204,4

211,2

219,3

226,2

Eda

159,2

165,4

170,4

166,9

173,0

179,6

185,1

188,4

195,8

201,0

206,5

Filipstad

163,8

169,8

173,4

174,9

179,4

184,4

189,7

191,5

195,0

199,5

208,8

Forshaga

167,7

172,2

176,2

179,8

187,2

192,8

199,0

203,6

212,6

222,4

231,6

Grums

165,5

169,9

174,5

175,7

179,7

186,1

192,8

195,3

202,4

211,2

218,0

Hagfors

164,3

170,2

172,1

175,1

179,1

186,7

191,7

196,8

204,5

212,5

218,3

Hammarö

198,4

205,1

209,4

213,5

220,8

228,0

235,7

244,9

253,7

265,0

272,7

Karlstad

181,6

188,3

193,0

196,1

201,9

208,9

215,8

221,6

229,8

238,6

245,8

Kil

167,9

175,8

178,9

182,7

189,2

194,9

200,6

206,0

213,8

224,1

232,5

Kristinehamn

171,3

176,3

178,3

180,8

184,4

191,1

196,7

202,2

207,6

214,5

224,0

Munkfors

160,6

166,9

167,2

169,0

173,6

181,2

185,5

190,1

198,3

202,0

208,0

Storfors

165,5

171,2

176,2

176,4

182,9

191,4

193,4

194,5

203,9

214,7

217,2

Sunne

163,7

168,7

173,8

176,9

182,9

191,3

195,8

199,1

206,9

216,8

224,5

Säffle

161,6

166,3

170,5

170,0

174,1

180,0

186,2

188,0

194,8

202,6

209,9

Torsby

164,6

170,3

176,2

177,1

182,5

189,7

198,1

201,5

210,3

216,4

223,5

Årjäng

159,0

163,6

167,3

164,6

169,0

177,6

181,5

185,9

191,0

197,5

205,7

Värmlands län

172,1

178,2

182,4

184,6

190,1

197,0

203,3

208,1

215,6

223,9

231,4

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arvika

227,1

233,9

228,9

232,4

242,8

249,2

252,2

255,6

261,5

268,5

277,8

Eda

193,6

198,4

194,6

192,0

200,7

205,0

206,6

210,6

217,0

228,6

235,8

Filipstad

212,4

216,6

217,6

219,9

227,3

232,5

233,4

234,1

237,9

240,1

253,3

Forshaga

231,1

237,1

238,5

242,7

248,8

254,9

259,1

261,3

271,3

281,6

294,3

Grums

236,9

241,3

239,4

242,6

250,0

256,2

259,6

263,8

275,5

281,9

294,8

Hagfors

222,1

228,6

221,4

228,1

236,5

241,9

244,6

248,4

256,3

261,9

278,7

Hammarö

286,7

296,2

296,7

304,8

313,9

322,1

330,6

340,7

350,9

361,7

371,9

Karlstad

245,4

253,7

253,5

255,7

265,0

273,0

277,9

282,4

293,1

302,6

313,1

Kil

235,4

242,4

243,1

248,1

257,6

265,4

268,8

272,3

282,0

294,6

302,7

Kristinehamn

232,1

238,2

237,7

239,8

245,8

251,1

253,7

255,1

262,6

268,8

279,4

Munkfors

211,0

216,0

212,4

215,8

224,3

231,3

230,5

236,9

243,7

248,6

260,3

Storfors

225,2

234,2

234,9

234,8

240,2

246,9

250,8

249,6

262,6

268,6

284,0

Sunne

214,8

219,9

220,5

225,8

233,8

242,6

247,1

248,0

254,1

262,7

274,9

Säffle

223,5

230,6

231,7

233,8

239,0

247,5

252,9

248,3

252,8

259,3

271,1

Torsby

199,1

204,0

209,1

213,6

221,1

226,9

230,6

232,7

239,1

243,1

257,5

Årjäng

187,4

188,4

188,3

187,0

191,7

202,8

202,9

205,6

211,5

220,7

226,1

Värmlands län

231,1

237,9

237,3

240,4

248,7

255,9

259,8

263,0

271,4

279,6

290,8

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån