Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Arvika

232,3

290,3

Eda

215,1

246,6

Filipstad

211,2

262,8

Forshaga

234,7

301,5

Grums

224,5

307,4

Hagfors

224,4

285,9

Hammarö

282,9

382,7

Karlstad

253,4

321,7

Kil

241,0

313,2

Kristinehamn

231,6

288,3

Munkfors

212,2

273,0

Storfors

226,2

288,0

Sunne

233,8

287,8

Säffle

214,8

279,0

Torsby

231,9

269,3

Årjäng

212,0

234,4

Värmlands län

238,7

300,6

Riket

261,4

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arvika

174,6

179,5

181,6

186,7

193,5

200,0

204,4

211,2

219,3

226,2

232,3

Eda

165,4

170,4

166,9

173,0

179,6

185,1

188,4

195,8

201,0

206,5

215,1

Filipstad

169,8

173,4

174,9

179,4

184,4

189,7

191,5

195,0

199,5

208,8

211,2

Forshaga

172,2

176,2

179,8

187,2

192,8

199,0

203,6

212,6

222,4

231,6

234,7

Grums

169,9

174,5

175,7

179,7

186,1

192,8

195,3

202,4

211,2

218,0

224,5

Hagfors

170,2

172,1

175,1

179,1

186,7

191,7

196,8

204,5

212,5

218,3

224,4

Hammarö

205,1

209,4

213,5

220,8

228,0

235,7

244,9

253,7

265,0

272,7

282,9

Karlstad

188,3

193,0

196,1

201,9

208,9

215,8

221,6

229,8

238,6

245,8

253,4

Kil

175,8

178,9

182,7

189,2

194,9

200,6

206,0

213,8

224,1

232,5

241,0

Kristinehamn

176,3

178,3

180,8

184,4

191,1

196,7

202,2

207,6

214,5

224,0

231,6

Munkfors

166,9

167,2

169,0

173,6

181,2

185,5

190,1

198,3

202,0

208,0

212,2

Storfors

171,2

176,2

176,4

182,9

191,4

193,4

194,5

203,9

214,7

217,2

226,2

Sunne

168,7

173,8

176,9

182,9

191,3

195,8

199,1

206,9

216,8

224,5

233,8

Säffle

166,3

170,5

170,0

174,1

180,0

186,2

188,0

194,8

202,6

209,9

214,8

Torsby

170,3

176,2

177,1

182,5

189,7

198,1

201,5

210,3

216,4

223,5

231,9

Årjäng

163,6

167,3

164,6

169,0

177,6

181,5

185,9

191,0

197,5

205,7

212,0

Värmlands län

178,2

182,4

184,6

190,1

197,0

203,3

208,1

215,6

223,9

231,4

238,7

Riket

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

261,4

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arvika

233,9

228,9

232,4

242,8

249,2

252,2

255,6

261,5

268,5

277,8

290,3

Eda

198,4

194,6

192,0

200,7

205,0

206,6

210,6

217,0

228,6

235,8

246,6

Filipstad

216,6

217,6

219,9

227,3

232,5

233,4

234,1

237,9

240,1

253,3

262,8

Forshaga

237,1

238,5

242,7

248,8

254,9

259,1

261,3

271,3

281,6

294,3

301,5

Grums

241,3

239,4

242,6

250,0

256,2

259,6

263,8

275,5

281,9

294,8

307,4

Hagfors

228,6

221,4

228,1

236,5

241,9

244,6

248,4

256,3

261,9

278,7

285,9

Hammarö

296,2

296,7

304,8

313,9

322,1

330,6

340,7

350,9

361,7

371,9

382,7

Karlstad

253,7

253,5

255,7

265,0

273,0

277,9

282,4

293,1

302,6

313,1

321,7

Kil

242,4

243,1

248,1

257,6

265,4

268,8

272,3

282,0

294,6

302,7

313,2

Kristinehamn

238,2

237,7

239,8

245,8

251,1

253,7

255,1

262,6

268,8

279,4

288,3

Munkfors

216,0

212,4

215,8

224,3

231,3

230,5

236,9

243,7

248,6

260,3

273,0

Storfors

234,2

234,9

234,8

240,2

246,9

250,8

249,6

262,6

268,6

284,0

288,0

Sunne

219,9

220,5

225,8

233,8

242,6

247,1

248,0

254,1

262,7

274,9

287,8

Säffle

230,6

231,7

233,8

239,0

247,5

252,9

248,3

252,8

259,3

271,1

279,0

Torsby

204,0

209,1

213,6

221,1

226,9

230,6

232,7

239,1

243,1

257,5

269,3

Årjäng

188,4

188,3

187,0

191,7

202,8

202,9

205,6

211,5

220,7

226,1

234,4

Värmlands län

237,9

237,3

240,4

248,7

255,9

259,8

263,0

271,4

279,6

290,8

300,6

Riket

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arvika

174,6

179,5

181,6

186,7

193,5

200,0

204,4

211,2

219,3

226,2

232,3

Eda

165,4

170,4

166,9

173,0

179,6

185,1

188,4

195,8

201,0

206,5

215,1

Filipstad

169,8

173,4

174,9

179,4

184,4

189,7

191,5

195,0

199,5

208,8

211,2

Forshaga

172,2

176,2

179,8

187,2

192,8

199,0

203,6

212,6

222,4

231,6

234,7

Grums

169,9

174,5

175,7

179,7

186,1

192,8

195,3

202,4

211,2

218,0

224,5

Hagfors

170,2

172,1

175,1

179,1

186,7

191,7

196,8

204,5

212,5

218,3

224,4

Hammarö

205,1

209,4

213,5

220,8

228,0

235,7

244,9

253,7

265,0

272,7

282,9

Karlstad

188,3

193,0

196,1

201,9

208,9

215,8

221,6

229,8

238,6

245,8

253,4

Kil