Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2019 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,5 9,4 64,6 17,5
Uppsala län 33,9 6,7 65,0 12,6
Södermanlands län 32,0 5,9 67,0 11,8
Östergötlands län 30,9 5,7 68,1 11,6
Jönköpings län 29,0 5,4 70,1 12,1
Kronobergs län 29,6 5,3 68,9 11,4
Kalmar län 31,7 5,6 67,0 11,1
Gotlands län 35,1 8,8 64,0 15,7
Blekinge län 29,8 5,0 68,8 10,4
Skåne län 33,2 7,5 65,1 14,2
Hallands län 34,6 7,7 64,3 13,7
Västra Götalands län 32,7 7,1 65,7 13,6
Värmlands län 32,1 5,4 65,3 10,4
Örebro län 31,2 5,8 67,9 12,0
Västmanlands län 31,0 6,0 68,0 12,5
Dalarnas län 31,6 5,9 67,5 11,9
Gävleborgs län 31,7 5,3 67,7 10,7
Västernorrlands län 28,5 5,2 70,9 12,0
Jämtlands län 32,5 8,1 66,3 15,5
Västerbottens län 30,7 5,5 68,6 11,5
Norrbottens län 28,5 5,4 70,3 12,0
Riket 32,5 7,1 66,0 13,8

Nystartade företag 1999-2019. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Värmlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1999

31,0

63,0

30,0

65,0

   

2000

28,0

65,0

29,0

66,0

   

2001

25,0

73,0

31,0

67,0

   

2002

30,6

67,7

31,4

66,4

   

2003

31,6

66,3

31,5

66,5

   

2004

33,5

64,9

32,2

65,4

   

2005

36,4

63,6

33,7

66,3

   

2006

28,7

71,3

35,0

65,0

   

2007

32,1

67,9

33,7

66,3

   

2008

32,4

67,6

34,1

65,9

   

2009

33,3

60,3

33,1

60,9

   

2010

33,1

60,3

32,0

60,6

   

2011

28,8

64,9

31,2

59,9

   

2012

31,1

60,0

31,1

59,9

   

2013

33,5

66,5

34,0

66,0

   

2014

33,1

66,9

34,2

65,8

   

2015

33,9

66,1

33,5

66,5

   

2016

31,7

65,4

32,1

66,4

   

2017

30,9

67,1

31,6

66,9

   

2018

30,9

67,9

32,3

66,3

   

2019

32,1

65,3

32,5

66,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

2,7

5,2

4,2

3,9

8,2

6,4

2000

2,7

6,1

4,6

4,2

9,1

6,9

2001

2,1

5,9

4,1

4,0

8,3

6,3

2002

3,0

6,2

4,7

4,2

8,7

6,6

2003

2,9

5,7

4,4

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,2

4,9

4,7

9,4

7,3

2005

3,8

6,9

5,3

5,2

9,9

7,6

2006

3,2

7,4

5,4

5,4

9,6

7,6

2007

4,7

9,4

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

4,7

9,3

7,4

6,3

11,8

9,7

2009

5,0

8,6

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,8

10,0

8,5

7,6

13,9

11,6

2011

5,5

11,8

9,3

7,8

14,5

12,3

2012

5,7

10,5

9,0

7,3

13,6

11,5

2013

5,9

11,2

8,6

7,9

14,9

11,5

2014

6,3

12,0

9,2

8,3

15,4

11,9

2015

6,1

11,3

8,8

7,9

15,1

11,6

2016

5,7

11,2

8,5

7,6

15,0

11,4

2017

5,5

11,2

8,6

7,3

14,8

11,3

2018

5,4

11,3

8,5

7,1

14,0

10,8

2019

5,4

10,4

8,0

7,1

13,8

10,6

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare. Index år 1999=100

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

100

100

100

100

100

100

2000

100

117

110

108

111

108

2001

78

113

98

103

101

98

2002

111

119

112

108

106

103

2003

107

110

105

105

102

100

2004

122

119

117

121

115

114

2005

140

133

126

133

121

119

2006

117

142

128

137

117

119

2007

174

181

181

159

145

152

2008

174

179

176

162

144

152

2009

186

165

174

172

146

156

2010

215

192

202

195

170

181

2011

205

226

221

200

176

192

2012

213

202

214

187

165

180

2013

219

215

205

204

182

180

2014

232

231

219

212

187

186

2015

227

218

209

203

184

181

2016

213

215

203

194

183

178

2017

202

216

205

186

180

176

2018

202

217

204

183

171

169

2019

200

199

189

183

169

165

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta