Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,3 10,1 63,9 18,3
Uppsala län 33,6 6,9 65,5 13,2
Södermanlands län 31,3 6,2 66,3 12,6
Östergötlands län 30,9 5,6 68,3 11,5
Jönköpings län 30,7 5,4 68,5 11,2
Kronobergs län 30,1 4,8 69,1 10,2
Kalmar län 30,1 5,2 69,1 11,2
Gotlands län 35,8 7,9 64,2 13,9
Blekinge län 30,3 5,1 68,9 10,5
Skåne län 32,6 7,4 65,9 14,7
Hallands län 33,0 6,8 65,9 13,0
Västra Götalands län 31,0 6,4 67,4 13,4
Värmlands län 30,9 5,4 67,9 11,3
Örebro län 30,0 5,7 69,3 12,7
Västmanlands län 32,5 6,4 66,7 12,5
Dalarnas län 32,1 6,0 67,5 11,8
Gävleborgs län 29,7 4,9 69,5 10,8
Västernorrlands län 29,3 5,3 70,0 11,9
Jämtlands län 31,2 6,8 68,7 14,2
Västerbottens län 27,8 4,6 71,5 11,1
Norrbottens län 28,6 5,5 69,9 12,0
Riket 32,3 7,1 66,3 14,0

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Värmlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

34,0

62,0

30,0

65,0

   

1999

31,0

63,0

30,0

65,0

   

2000

28,0

65,0

29,0

66,0

   

2001

25,0

73,0

31,0

67,0

   

2002

30,6

67,7

31,4

66,4

   

2003

31,6

66,3

31,5

66,5

   

2004

33,5

64,9

32,2

65,4

   

2005

36,4

63,6

33,7

66,3

   

2006

28,7

71,3

35,0

65,0

   

2007

32,1

67,9

33,7

66,3

   

2008

32,4

67,6

34,1

65,9

   

2009

33,3

60,3

33,1

60,9

   

2010

33,1

60,3

32,0

60,6

   

2011

28,8

64,9

31,2

59,9

   

2012

31,1

60,0

31,1

59,9

   

2013

33,5

66,5

34,0

66,0

   

2014

33,1

66,9

34,2

65,8

   

2015

33,9

66,1

33,5

66,5

   

2016

31,7

65,4

32,1

66,4

   

2017

30,9

67,1

31,6

66,9

   

2018

30,9

67,9

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

2,9

5,0

4,2

3,7

7,8

6,1

1999

2,7

5,2

4,2

3,9

8,2

6,4

2000

2,7

6,1

4,6

4,2

9,1

6,9

2001

2,1

5,9

4,1

4,0

8,3

6,3

2002

3,0

6,2

4,7

4,2

8,7

6,6

2003

2,9

5,7

4,4

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,2

4,9

4,7

9,4

7,3

2005

3,8

6,9

5,3

5,2

9,9

7,6

2006

3,2

7,4

5,4

5,4

9,6

7,6

2007

4,7

9,4

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

4,7

9,3

7,4

6,3

11,8

9,7

2009

5,0

8,6

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,8

10,0

8,5

7,6

13,9

11,6

2011

5,5

11,8

9,3

7,8

14,5

12,3

2012

5,7

10,5

9,0

7,3

13,6

11,5

2013

5,9

11,2

8,6

7,9

14,9

11,5

2014

6,3

12,0

9,2

8,3

15,4

11,9

2015

6,1

11,3

8,8

7,9

15,1

11,6

2016

5,7

11,2

8,5

7,6

15,0

11,4

2017

5,5

11,2

8,6

7,3

14,8

11,3

2018

5,4

11,3

8,5

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

 

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Värmlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

34,0

62,0

30,0

65,0

   

1999

31,0

63,0

30,0

65,0

   

2000

28,0

65,0

29,0

66,0

   

2001

25,0

73,0

31,0

67,0

   

2002

30,6

67,7

31,4

66,4

   

2003

31,6

66,3

31,5

66,5

   

2004

33,5

64,9

32,2

65,4

   

2005

36,4

63,6

33,7

66,3

   

2006

28,7

71,3

35,0

65,0

   

2007

32,1

67,9

33,7

66,3

   

2008

32,4

67,6

34,1

65,9

   

2009

33,3

60,3

33,1

60,9

   

2010

33,1

60,3

32,0

60,6

   

2011

28,8

64,9

31,2

59,9

   

2012

31,1

60,0

31,1

59,9

   

2013

33,5

66,5

34,0

66,0

   

2014

33,1

66,9

34,2

65,8

   

2015

33,9

66,1

33,5

66,5

   

2016

31,7

65,4

32,1

66,4

   

2017

30,9

67,1

31,6

66,9

   

2018

30,9

67,9

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

2,9

5,0

4,2

3,7

7,8

6,1

1999

2,7

5,2

4,2

3,9

8,2

6,4

2000

2,7

6,1

4,6

4,2

9,1

6,9

2001

2,1

5,9

4,1

4,0

8,3

6,3

2002

3,0

6,2

4,7

4,2

8,7

6,6

2003

2,9

5,7

4,4

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,2

4,9

4,7

9,4

7,3

2005

3,8

6,9

5,3

5,2

9,9

7,6

2006

3,2

7,4

5,4

5,4

9,6

7,6

2007

4,7

9,4

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

4,7

9,3

7,4

6,3

11,8

9,7

2009

5,0

8,6

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,8

10,0

8,5

7,6

13,9

11,6

2011

5,5

11,8

9,3

7,8

14,5

12,3

2012

5,7

10,5

9,0

7,3

13,6

11,5

2013

5,9

11,2

8,6

7,9

14,9

11,5

2014

6,3

12,0

9,2

8,3

15,4

11,9

2015

6,1

11,3

8,8

7,9

15,1

11,6

2016

5,7

11,2

8,5

7,6

15,0

11,4

2017

5,5

11,2

8,6

7,3

14,8

11,3

2018

5,4

11,3

8,5

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare. Index år 1998=100

             

År

Värmlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

100

100

100

100

100

100

1999

93

104

100

105

105

105

2000

93

122

110

114

117

113

2001

72

118

98

108

106

103

2002

103

124

112

114

112

108

2003

100

114

105

111

108

105

2004

114

124

117

127

121

120

2005

130

138

126

140

127

124

2006

109

148

128

145

124

124

2007

162

188

181

168

153

159

2008

162

186

176

170

151

159

2009

173

172

174

181

153

163

2010

200

200

202

205

178

190

2011

190

235

221

211

185

202

2012

198

210

214

197

174

189

2013

204

223

205

215

191

189

2014

216

240

219

224

197

195

2015

211

227

209

213

193

189

2016

198

224

203

204

193

186

2017

188

224

205

196

189

185

2018

188

226

204

193

180

177

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta