Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2019. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arvika

163

2,9

227

3,8

Eda

52

3,1

76

4,4

Filipstad

100

4,7

151

6,1

Forshaga

89

3,5

124

4,5

Grums

75

4,0

98

4,5

Hagfors

75

3,1

119

4,2

Hammarö

88

2,2

111

2,8

Karlstad

824

3,6

1 020

4,4

Kil

68

2,6

100

3,5

Kristinehamn

196

3,8

271

4,7

Munkfors

27

3,6

47

5,3

Storfors

29

3,5

45

4,6

Sunne

69

2,3

101

3,0

Säffle

145

4,5

181

4,8

Torsby

56

2,2

75

2,7

Årjäng

47

2,3

67

3,2

Värmlands län

2 103

3,3

2 812

4,2

Riket

87 782

3,6

99 219

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

         

 

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2010-2019. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arvika

4,9

5,0

3,7

3,5

3,4

2,9

2,9

3,0

3,0

2,9

Eda

5,3

4,8

3,6

3,1

3,5

3,2

3,3

4,3

3,0

3,1

Filipstad

5,1

4,8

4,4

4,1

3,5

4,5

5,7

6,2

5,0

4,7

Forshaga

5,4

5,2

4,1

4,5

4,2

2,9

2,8

2,8

2,9

3,5

Grums

5,2

4,8

4,7

4,1

3,9

4,2

3,8

3,2

3,5

4,0

Hagfors

4,2

3,9

3,8

3,6

3,6

2,5

2,6

3,5

3,2

3,1

Hammarö

3,6

3,8

3,4

2,8

2,6

2,2

1,9

1,7

2,2

2,2

Karlstad

4,7

4,6

4,3

4,0

3,5

3,2

3,1

3,3

3,6

3,6

Kil

4,2

4,7

4,2

4,1

4,0

3,8

3,2

2,8

2,9

2,6

Kristinehamn

5,2

5,1

4,7

4,7

4,7

4,3

4,7

5,0

4,4

3,8

Munkfors

4,7

4,8

4,2

4,2

4,4

3,5

3,8

4,0

3,9

3,6

Storfors

7,3

5,6

4,5

4,8

5,5

5,2

4,4

5,2

4,7

3,5

Sunne

3,5

3,2

3,2

3,3

3,0

3,1

2,9

3,2

2,5

2,3

Säffle

5,6

4,5

4,2

4,4

4,8

5,1

4,8

4,6

4,9

4,5

Torsby

3,8

3,1

2,9

2,7

2,8

2,2

2,8

3,5

2,2

2,2

Årjäng

4,8

4,3

3,1

3,3

3,4

2,8

3,5

3,3

3,0

2,3

Värmlands län

4,7

4,5

4,0

3,9

3,7

3,3

3,3

3,5

3,4

3,3

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arvika

5,9

5,6

5,1

4,3

4,3

4,7

4,6

4,2

3,7

3,8

Eda

6,7

5,3

5,4

5,1

5,3

5,0

5,2

5,9

5,2

4,4

Filipstad

7,0

5,8

5,9

5,9

6,3

7,6

9,0

8,2

6,2

6,1

Forshaga

5,4

4,8

5,1

5,7

5,3

4,7

3,9

3,7

3,7

4,5

Grums

5,4

4,6

5,4

5,7

4,8

4,3

4,4

3,5

3,5

4,5

Hagfors

4,2

4,5

4,7

4,5

4,9

4,3

5,0

4,8

3,8

4,2

Hammarö

4,1

3,6

3,6

3,6

3,2

2,9

2,6

2,3

2,5

2,8

Karlstad

5,5

5,0

4,9

5,0

4,6

4,2

4,1

4,1

4,1

4,4

Kil

4,5

4,2

4,1

4,5

4,5

4,2

3,6

3,5

3,0

3,5

Kristinehamn

6,0

5,3

5,4

5,2

5,7

6,1

6,8

6,8

5,4

4,7

Munkfors

5,1

4,7

5,4

4,9

5,7

5,3

5,7

5,0

3,9

5,3

Storfors

7,5

6,3

4,9

5,4

7,5

7,3

8,0

6,7

5,6

4,6

Sunne

4,2

3,5

4,1

4,4

4,4

4,5

4,7

4,3

2,9

3,0

Säffle

6,1

4,7

4,4

5,6

5,3

5,4

5,5

5,1

4,9

4,8

Torsby

5,0

4,2

4,4

4,5

5,0

4,0

4,5

4,5

2,4

2,7

Årjäng

5,8

4,4

4,0

4,4

3,9

4,1

4,7

5,1

4,4

3,2

Värmlands län

5,5

4,8

4,8

4,9

4,8