Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2019-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arvika

1 672

1 563

12 981

13 064

12,9

12,0

Eda

1 250

1 163

4 177

4 387

29,9

26,5

Filipstad

966

1 023

5 196

5 448

18,6

18,8

Forshaga

506

529

5 660

5 839

8,9

9,1

Grums

504

534

4 469

4 578

11,3

11,7

Hagfors

809

863

5 609

5 997

14,4

14,4

Hammarö

616

613

8 266

8 302

7,5

7,4

Karlstad

6 448

6 407

47 247

46 651

13,6

13,7

Kil

485

481

5 962

6 125

8,1

7,9

Kristinehamn

1 668

1 762

12 023

12 232

13,9

14,4

Munkfors

274

278

1 853

1 887

14,8

14,7

Storfors

309

327

1 906

2 108

16,2

15,5

Sunne

676

693

6 530

6 776

10,4

10,2

Säffle

1 104

1 170

7 663

7 792

14,4

15,0

Torsby

799

744

5 694

5 922

14,0

12,6

Årjäng

1 115

1 148

4 898

5 172

22,8

22,2

Värmlands län

19 201

19 298

140 134

142 280

13,7

13,6

Riket

1 002 689

1 017 044

5 131 775

5 195 814

19,5

19,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta