Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arvika

1 677

1 549

13 007

13 075

12,9

11,8

Eda

1 242

1 151

4 188

4 387

29,7

26,2

Filipstad

1 012

1 070

5 278

5 559

19,2

19,2

Forshaga

527

547

5 699

5 819

9,2

9,4

Grums

492

513

4 466

4 550

11,0

11,3

Hagfors

783

851

5 657

6 041

13,8

14,1

Hammarö

608

643

8 219

8 264

7,4

7,8

Karlstad

6 146

5 971

46 625

45 872

13,2

13,0

Kil

468

438

5 929

6 033

7,9

7,3

Kristinehamn

1 655

1 769

12 076

12 260

13,7

14,4

Munkfors

286

290

1 873

1 916

15,3

15,1

Storfors

358

362

1 937

2 118

18,5

17,1

Sunne

674

676

6 516

6 745

10,3

10,0

Säffle

1 116

1 193

7 762

7 881

14,4

15,1

Torsby

790

712

5 775

5 944

13,7

12,0

Årjäng

1 103

1 091

4 893

5 118

22,5

21,3

Värmlands län

18 937

18 826

139 900

141 582

13,5

13,3

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta