Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2019-10-21
Förklaring

Undersökningen baseras på ett urval av ca 7 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.

PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus fördelat efter energikälla/energibärare 2018, GWh

               

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

84

408

2 806

30

537

3 865

Uppsala län

200

516

..

386

1 105

Södermanlands län

..

132

576

335

1 043

Östergötlands län

..

362

584

422

1 371

Jönköpings län

..

229

543

..

..

561

1 360

Kronobergs län

..

239

298

..

340

913

Kalmar län

..

194

349

..

310

869

Gotlands län

24

159

262

445

Blekinge län

..

45

402

267

718

Skåne län

38

743

1 815

185

59

985

3 826

Hallands län

..

136

616

..

..

337

1 165

Västra Götalands län

66

655

2 576

30

1 257

4 585

Värmlands län

..

159

463

..

349

1 020

Örebro län

..

262

466

..

216

994

Västmanlands län

..

333

275

185

795

Dalarnas län

206

460

..

499

1 181

Gävleborgs län

282

558

483

1 323

Västernorrlands län

..

175

423

249

864

Jämtlands län

..

126

387

..

253

800

Västerbottens län

..

203

623

490

1 332

Norrbottens län

..

341

449

..

126

942

Riket

401

5 454

15 344

265

204

8 849

30 516

               

Region

Andelar (procent)

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

2,2

10,6

72,6

0,8

13,9

100

Uppsala län

18,1

46,7

..

34,9

100

Södermanlands län

..

12,7

55,2

32,1

100

Östergötlands län

..

26,4

42,6

30,8

100

Jönköpings län

..

16,8

39,9

..

..

41,3

100

Kronobergs län

..

26,2

32,6

..

37,2

100

Kalmar län

..

22,3

40,1

..

35,7

100

Gotlands län

5,4

35,7

58,9

100

Blekinge län

..

6,3

56,1

37,2

100

Skåne län

1,0

19,4

47,4

4,8

1,5

25,7

100

Hallands län

..

11,7

52,9

..

..

28,9

100

Västra Götalands län

1,4

14,3

56,2

0,7

27,4

100

Värmlands län

..

15,6

45,4

..

34,2

100

Örebro län

..

26,4

46,9

..

21,7

100

Västmanlands län

..

41,9

34,6

23,3

100

Dalarnas län

17,4

39,0

..

42,3

100

Gävleborgs län

21,3

42,2

36,5

100

Västernorrlands län

..

20,3

49,0

28,8

100

Jämtlands län

..

15,8

48,4

..

31,6

100

Västerbottens län

..

15,2

46,8

36,8

100

Norrbottens län

..

36,2

47,7

..

13,4

100

Riket

1,3

17,9

50,3

0,9

0,7

29,0

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta