Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2011-11-22
Förklaring
Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval av 73 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Minst 250 småhus drogs i varje kommun. Resterande urval gjordes proportionellt mot det totala antalet småhus i kommunen. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.
PDF
Diagram nuläge

Småhus (inkl. jordbruksfastigheter) fördelade efter använt energislag för uppvärmning 2010

Antal

Kommun/ Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme-pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Bjurholm

27

..

..

..

234

393

24

44

72

28

64

934

Dorotea

65

39

..

..

208

209

..

100

213

23

50

941

Lycksele

446

89

814

424

..

..

238

518

522

3 110

Malå

60

52

372

201

..

..

73

117

94

997

Nordmaling

208

104

..

..

675

704

80

96

319

211

2 464

Norsjö

121

80

..

464

266

29

86

167

..

140

1 392

Robertsfors

276

202

867

555

61

64

230

169

2 424

Skellefteå

1 860

1 431

..

4 800

3 718

315

536

2 060

1 399

2 085

18 367

Sorsele

..

37

31

230

259

..

26

129

103

61

896

Storuman

80

108

..

737

328

40

149

166

141

185

1 967

Umeå

1 165

1 686

4 918

1 314

1 396

1 067

1 924

3 943

1 974

19 387

Vilhelmina

136

80

630

488

..

99

379

162

197

2 194

Vindeln

87

..

412

563

..

164

307

100

192

1 906

Vännäs

172

98

666

444

79

103

126

363

326

2 377

Åsele

77

50

..

..

294

191

..

47

58

187

126

1 055

Västerbottens län

4 792

4 133

248

107

16 323

10 056

2 164

2 618

6 461

7 113

6 398

60 412

Riket

261707

256144

24189

15656

381720

203864

73732

60857

204703

229910

183560

1896043

Procent

Kommun/ Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme-pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Bjurholm

2,9

..

..

..

25,1

42,1

2,6

4,7

7,7

3,0

6,9

100

Dorotea

6,9

4,1

..

..

22,1

22,2

..

10,6

22,6

2,4

5,3

100

Lycksele

14,3

2,9

26,2

13,6

..

..

7,7

16,7

16,8

100

Malå

6,0

5,2

37,3

20,2

..

..

7,3

11,7

9,4

100

Nordmaling

8,4

4,2

..

..

27,4

28,6

3,2

3,9

12,9

8,6

100

Norsjö

8,7

5,7

..

33,3

19,1

2,1

6,2

12,0

..

10,1

100

Robertsfors

11,4

8,3

35,8

22,9

2,5

2,6

9,5

7,0

100

Skellefteå

10,1

7,8

..

26,1

20,2

1,7

2,9

11,2

7,6

11,4

100

Sorsele

..

4,1

3,5

25,7

28,9

..

2,9

14,4

11,5

6,8

100

Storuman

4,1

5,5

..

37,5

16,7

2,0

7,6

8,4

7,2

9,4

100

Umeå

6,0

8,7

25,4

6,8

7,2

5,5

9,9

20,3

10,2

100

Vilhelmina

6,2

3,6

28,7

22,2

..

4,5

17,3

7,4

9,0

100

Vindeln

4,6

..

21,6

29,5

..

8,6

16,1

5,2

10,1

100

Vännäs

7,2

4,1

28,0

18,7

3,3

4,3

5,3

15,3

13,7

100

Åsele

7,3

4,7

..

..

27,9

18,1

..

4,5

5,5

17,7

11,9

100

Västerbottens län

7,9

6,8

0,4

0,2

27,0

16,6

3,6

4,3

10,7

11,8

10,6

100

Riket

13,8

13,5

1,3

0,8

20,1

10,8

3,9

3,2

10,8

12,1

9,7

100

Källa: Energimyndigheten

El (d) = direktverkande elvärme

El (v) = vattenburen elvärme

Bio = biobränsle

Värmepump = berg-, jord- eller sjövärmepump

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta