Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2017 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

Bjurholm

2

76

154

232

Dorotea

317

72

206

595

Lycksele

1 093

217

859

2 169

Malå

462

71

229

762

Nordmaling

744

177

463

1 384

Norsjö

617

94

266

977

Robertsfors

853

149

424

1 426

Skellefteå

5 660

1 104

4 747

11 511

Sorsele

421

79

250

750

Storuman

797

180

549

1 526

Umeå

4 299

1 514

9 810

15 623

Vilhelmina

863

140

551

1 554

Vindeln

785

153

392

1 330

Vännäs

670

164

545

1 379

Åsele

362

83

262

707

Västerbottens län

18 334

4 275

19 707

42 316

Riket

248 228

167 285

868 669

1 284 182

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjurholm

0,9

32,8

66,4

100

Dorotea

53,3

12,1

34,6

100

Lycksele

50,4

10,0

39,6

100

Malå

60,6

9,3

30,1

100

Nordmaling

53,8

12,8

33,5

100

Norsjö

63,2

9,6

27,2

100

Robertsfors

59,8

10,4

29,7

100

Skellefteå

49,2

9,6

41,2

100

Sorsele

56,1

10,5

33,3

100

Storuman

52,2

11,8

36,0

100

Umeå

27,5

9,7

62,8

100

Vilhelmina

55,5

9,0

35,5

100

Vindeln

59,0

11,5

29,5

100

Vännäs

48,6

11,9

39,5

100

Åsele

51,2

11,7

37,1

100

Västerbottens län

43,3

10,1

46,6

100

Riket

19,3

13,0

67,6

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta